Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Galeria zdjęć

Konkurs fotograficzny „Sęk w interpretacji” – do wygrania aparat Leica! Zrób zdjęcie zabytkom drewnianym i przyślij je do 3 czerwca na adres konkurs@mik.krakow.pl. Liczy się pomysłowość i niestandardowe podejście do tematu, bo sęk tkwi w interpretacji.

Więcej informacji

zabytki małopolski
FFFF

Kościół parafialny pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach

Duszpasterstwo w Niepołomicach w świetle wizytacji generalnych z lat 1596-1748

Autor: Jan Kracik (ks.)
Publikowany: Rocznik Niepołomicki, T. 1, red. Maria Jaglarz, wyd. Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim, Niepołomice, 2009, s. 50-65

Dwór murowany w Polsce w wieku XVI (wieża, kamienica, kasztel)

Autor: Teresa Jakimowicz
Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce, PWN, (Seria: Prace Komisji Historii Sztuki, T. X)
Miejsce wydania: Warszawa-Poznań, 1979

Dzieje powiatu wielickiego

Autor: Stanisław Szuro, Józef Duda, Adam Kociołek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Jagiellonia
Miejsce wydania: Kraków, 2004

Dzieje sztuki regionu bocheńskiego

Autor: Marian Kornecki
Publikowany: Bochnia: dzieje miasta i regionu, red. Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta, wyd. nakładem Urzędu Miasta Bochni, Bochnia, 1980, s. 200-227

Ikonografia miast województwa krakowskiego w krakowskich zbiorach graficznych

Autor: Zbigniew Beiersdorf
Publikowany: Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, red. Marian Kornecki, współpraca Maria Majka, wyd. Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zespół Dokumentacji Zabytków, Wydział Kultury Prezydium WRN, Kraków, 1970, s. 111-213

Kościół parafialny i zamek królewski w Niepołomicach. Dzieje znane i nieznane 1340-1990

Autor: Michał Kozera
Wydawnictwo: Fundacja Szkoły Zdrowia Publicznego
Miejsce wydania: Kraków, 1994

Kościół w Niepołomicach

Autor: Krystyna Sinko-Popielowa
Publikowany: Rocznik Krakowski, T. XXX (30): 1938, s. 51-111

Kościół w Niepołomicach pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników. Królewska Fundacja Pokutna

Autor: Rafał Róg
Wydawnictwo: Parafia Rzymsko-Katolicka w Niepołomicach, druk: Poligraf 90-Kraków, fotografie Stanisław Bargieła
Miejsce wydania: Kraków, Niepołomice, 1998

Krajobraz kulturowy Polski : Województwo Małopolskie

Red.: Janusz Bogdanowski
Wydawnictwo : Stowarzyszenie „Kultura i Natura” im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego, Wydawnictwo VADEMECUM, druk: Drukarnia Skleniarz, 240 s., [8] s. tabl., [1] k. mapa luz. : il. ; 23 cm. – (Biblioteka Stowarzyszenia „Kultura i Natura” ; t. 1)
Miejsce wydania : Kraków, Warszawa, 2001

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Kraków i okolice : przewodnik

Autor : Leszek Ludwikowski
Wydawnictwo :  ” Sport i Turystyka” ; [oprac. kartogr. Henryka Całkowa, Janusz Szewczuk (mapa załącznik)]. – Wyd. 3 uzup. – 219, [1] s., [1] k. pl. kolor. ; 19 cm
Miejsce wydania : Warszawa, 1991

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Kraków. Przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice

Autor: Karol Estreicher
Wydawnictwo: nakładem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, druk W. L. Anczyca i Spółki
Miejsce wydania: Kraków, 1938

Kraków. Przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice, wyd. III rozszerzone

Autor: Karol Estreicher
Wydawnictwo: wyd. Łódzkie Zakłady Graficzne, Krajowa Agencja Wydawnicza (reprodukcja techniką fotooffsetową: nakładem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 1938)
Miejsce wydania: Kraków, 1989

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Kronika Jubileuszu 650-lecia Niepołomic

Autor: Szymon Urban
Publikowany: Rocznik Niepołomicki, T. 1, red. Maria Jaglarz, wyd. Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim, Niepołomice, 2009, s. 155-177

Kronika Niepołomic

Autor: Antoni Siwek, Anna Siwek
Wydawnictwo: Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Miejsce wydania: Niepołomice, 2005

Leksykon miast województwa małopolskiego

Autor : Paweł Kutaś,  Jerzy Leśniak
Wydawnictwo :  PROMO. - 235 s. : il. kolor. ; 30 cm
Miejsce wydania : Kraków, 2007

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Ludzie królewskich Niepołomic

Autor: Jan Kracik
Wydawnictwo: nakładem Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice
Miejsce wydania: Niepołomice, 2008

Malarstwo gotyckie w Polsce. Katalog zabytków, T. 2, cz. 3 Dziejów Sztuki Polskiej

Red.: Adam S. Labuda, Krystyna Secomska
Wydawnictwo: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo DiG
Miejsce wydania: Warszawa, 2004

Niepołomice

Autor: Marcin Korzec
Wydawnictwo: P.U.W. Roksana
Miejsce wydania: Krosno, 2001

Niepołomice

Autor: Stanisław Warcholik
Wydawnictwo: nakładem Tygodnika Ziemia
Miejsce wydania: Kraków, 1911

Niepołomice. Historia. Ludzie. Zabytki

Autor: Rafał Róg
Wydawnictwo: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Centrum Kultury
Miejsce wydania: Niepołomice, 2001

Niepołomice. Zamek Królewski: dzieje znane i nieznane

Autor: Michał Tadeusz Kozera
Wydawnictwo: Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach
Miejsce wydania: Niepołomice, 2005

Niepołomicka wizytacja bpa Karola Wojtyły

Autor: Grzegorz Ryś
Publikowany: Rocznik Niepołomicki, T. 1, red.  Maria Jaglarz, wyd. Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim, Niepołomice, 2009, s. 66-72

O pracach konserwatorskich przy malowidłach ściennych na terenie województwa krakowskiego w latach 1945-1957

Autor: Aleksandra Kydryńska
Publikowany: Wiadomości Konserwatorskie, red. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, wyd. Wydawnictwo Wydziału Kultury Prezydium WRN, Kraków, 1958, s. 50-66

Obraz w stylu Baroccia w kościele niepołomickim

Autor: Krystyna Sinko-Popielowa
Publikowany: Rocznik Niepołomicki, T. 1, red. Maria Jaglarz, wyd. Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim, Niepołomice, 2009, s. 141-145

Obraz w stylu Baroccia w kościele niepołomskim

Autor: Krystyna Sinko
Wydawnictwo: [Odbitka z: „Biuletyn Historji Sztuki i Kultury”, R.4, nr 2]
Miejsce wydania: Warszawa, 1936

Papieska mozaika w Niepołomicach

Autor: Stanisław Kracik
Publikowany: Rocznik Niepołomicki, T. 1, red. Maria Jaglarz, wyd. Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim, Niepołomice, 2009, s. 149-154

Pomniki sztuki w Polsce, T.1 : Małopolska

Autor :  Zygmunt Jerzy  Łoziński
Wydawnictwo : Arkady- XXVII, 489 s., 3 mapy luz. : fot., pl., rys. ; 20 cm
Miejsce wydania : Warszawa, 1985

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Powstanie parafii niepołomickiej

Autor: Stanisław Szczur
Publikowany: Rocznik Niepołomicki, T. 1, red. Maria Jaglarz, wyd. Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim, Niepołomice, 2009, s. 12-49

Santi Gucci, architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku

Autor: Andrzej Fischinger
Wydawnictwo: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wydania: Kraków, 1969

Santi Gucci- Florentino

Autor: Krystyna Sinko
Wydawnictwo: Związek Kół Historyków Sztuki Stud. Uniw. Rz. Pol.
Miejsce wydania: Kraków, 1933

Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów

Autor: Tadeusz Chrzanowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Miejsce wydania: Warszawa, 1993

Sztuka Ziemi Krakowskiej

Autor : Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki
Wydawnictwo : Wydawnictwo Literackie, 743, [1] s. : il. ; 25 cm
Miejsce wydania : Kraków, 1982

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Wokół Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej. Przewodnik monograficzny

Autor: Julian Zinkow
Wydawnictwo: nakładem Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, wyd. II,  zaktualizowane i uzupełnione
Miejsce wydania: Niepołomice, 2009

Wokół Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej: monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po zachodniej części Kotliny Sandomierskiej

Autor: Julian Zinkow
Wydawnictwo: Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Miejsce wydania: Niepołomice, 1997

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, z. 7: Województwo Krakowskie

Autor: Marian Kornecki, Andrzej Fischinger, Lepiarczyk Józef, Tadeusz Chrzanowski
Wydawnictwo: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, PWN
Miejsce wydania: Warszawa, 1971

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Zabytki na trasach turystycznych województwa krakowskiego

Red. : Janusz Smólski
Wydawnictwo : Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa – Książka – Ruch”, [120] s., [1] k. tabl. złoż : fot., il., mapa ; 30 cm
Miejsce wydania : Kraków, 1975

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Zabytki ziemi krakowskiej w sztambuchu Czyszkowskich

Autor: Aleksandra Kydryńska
Publikowany: Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, red. Marian Kornecki, wyd. Wydział Kultury Prezydium WRN, Kraków, 1970, s. 247-259

Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej

Autor: Marian Kornecki
Wydawnictwo: Wydział Kultury Prezydium WRN w Krakowie. Wojewódzki Konserwator Zabytków
Miejsce wydania: Kraków, 1966

Zamki w Polsce

Autor: Bohdan Guerquin
Wydawnictwo: Arkady
Miejsce wydania: Warszawa, 1974

Zamki w Polsce

Autor: Bohdan Guerquin
Wydawnictwo: Arkady
Miejsce wydania: Warszawa, 1984