Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Galeria zdjęć

Konkurs fotograficzny „Sęk w interpretacji” – do wygrania aparat Leica! Zrób zdjęcie zabytkom drewnianym i przyślij je do 3 czerwca na adres konkurs@mik.krakow.pl. Liczy się pomysłowość i niestandardowe podejście do tematu, bo sęk tkwi w interpretacji.

Więcej informacji

zabytki małopolski
FFFF

Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu

ul. Franciszkańska 11
33-300 Nowy Sącz
tel: (+48 18) 443 83 02
tel: (+48 18) 443 87 52
Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu
katalog online

Akt poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę ratusza w Nowym Sączu: działo się to w Nowym Sączu w sobotę dnia 27 lipca 1895 roku o godzinie jedenastej przed południem

Autor: Irena Styczyńska, Mieczysław Mączka
Wydawnictwo: Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 1985

Album widoków Nowego Sącza w zbiorach muzeum w Nowym Sączu

Autor: Maria Majka
Publikowany: Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, red. Marian Kornecki, współpraca Maria Majka, wyd. Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zespół Dokumentacji Zabytków, Wydział Kultury Prezydium WRN, Kraków, 1970, s. 213-227

Architektura sektora kolonistów niemieckich w Sądeckim Parku Etnograficznym. (Nowy Sącz)

Autor: Wojciech Śliwiński
Publikowany: Zeszyty sądecko – spiskie, T. 1, wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006, s. 73 – 79

Atlas zabytków architektury w Polsce

Autor: Jerzy Zygmunt Łoziński, Adam Miłobędzki
Wydawnictwo: „Polonia”
Miejsce wydania: Warszawa, 1967

Budownictwo

Autor :  Jerzy Czajkowski                                                                                                                   Publikowany : Nad rzeką Ropą : zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. nauk. Roman Reinfuss, red. Zofia Żarnecka]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – 357, [3] s. : il. ; 25 cm

Błogosławiona Kinga

Autor: Ewa Oćwieja
Wydawnictwo: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, (Seria: Twój Patron)
Miejsce wydania: Kraków, 1997

Błogosławiona Kinga i jej klasztor w Starym Sączu

Autor: Piotr Bednarczyk,  et al.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy
Miejsce wydania: Kraków, 1984

Błogosławiona Kinga i ziemia sądecka

Red.: wybór tekstów Janina Kwiek-Osiowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy
Miejsce wydania: Kraków, 1986

Błogosławiona Kinga pani Ziemi Sądeckiej

Autor: Wanda Cichoszewska
Wydawnictwo: na zlecenie Baritpolu
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 1992

Cerkwie Sądecczyzny

Autor: Zbigniew Muzyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Fundacja, druk: Drukarnia Goldruk, wyd. I
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 2001

Cofnąć czas. O kulturze zachodniej Łemkowszczyzny w Sądeckim Parku Etnograficznym. (Nowy Sącz)

Autor: Maria Załuska
Publikowany: Zeszyty sądecko- spiskie, T. 1, wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006, s. 97-101

Dolina Dunajca : przewodnik

Autor : Lesław Bochenek
Wydawnictwo : Krajowa Agencja Wydawnicza, 119 [1] s. ; 22 cm
Miejsce wydania : Kraków, 1987

Dominium sądeckie: od książęcego okręgu grodowego do majątku klasztoru klarysek sądeckich

Autor: Marek Barański
Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski. Wydział Historyczny
Miejsce wydania: Warszawa, 1992

Drewniana architektura sakralna Karpat polskich i jej prezentacja w skansenach Polski południowej

Autor: Zygmunt Lewczuk
Publikowany: Zeszyty sądecko- spiskie, T.1 , wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006, s. 114-119

Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej

Autor: Ryszard Brykowski, Marian Kornecki
Wydawnictwo: Ossolineum, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 176 s., [139] s. tabl. : il., err. ; 18×21 cm + 1 k. mapa złoż.
Miejsce wydania: Wrocław, 1984

Drogocenne wiano : zbiór legend o Błogosławionej Kindze księżnej polskiej, patronce górników, obrończyni wiary, matce ludu polskiego w 700 rocznicę śmierci

Autor : Kornelia Dobkiewiczowa; [il. Mariusz Wnukowski]
Wydawnictwo : Katowice : Księgarnia Św[iętego] Jacka. – 142, [2] s. : il. kolor. ; 23 cm.
Miejsce wydania : Katowice, 1988

Dwór murowany w Polsce w wieku XVI (wieża, kamienica, kasztel)

Autor: Teresa Jakimowicz
Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce, PWN, (Seria: Prace Komisji Historii Sztuki, T. X)
Miejsce wydania: Warszawa-Poznań, 1979

Ejże, gdzie te nasze dziedziny…

Autor: Marian Sopata
Wydawnictwo: Secesja
Miejsce wydania: Kraków, 2005

Festiwalowe impresje : muzyka dawna w Starym Sączu

Autor : oprac. Matylda Cieślicka, Ryszard Kumor, Stanisław Welanyk
Wydawnictwo : Stary Sącz : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, – 31, [1] s. : il. kolor. ; 15 cm., ISBN : 978-83-917317-1-0
Miejsce wydania : Stary Sącz,  2007

Fundacja starosądeckiego klasztoru i parafie na Sądecczyźnie fundowane przez PP. Klaryski

Autor: Bolesław Kumor
Publikowany: Tarnowskie Studia Teologiczne, t. 10: 1986, s. 157-164

Grodzisko Szczyrzyckie– legendy, hipotezy, fakty

Autor: (O.) Krzysztof Morajko
Publikowany: Almanach Sądecki, R. 12, nr 4/45, 2003, s. 3-21

Grybów i region grybowski

Autor: Piotr Wróbel
Publikowany: Grybów. Studia z dziejów miasta i regionu, T. I, praca zbiorowa pod red. Danuty Quirini-Popławskiej, wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „UNIVERSITAS”, książka wydana z dotacji Urzędu Miasta Grybów, Kraków, 1992, s. 259-314

Herb i pieczęcie Nowego Sącza

Autor: Marian Gumowski
Publikowany: Rocznik Sądecki, T. IV: 1960, s. 71-88

Historia parafii grybowskiej i okolicznych wsi od XIV w. do 1772 r.

Autor: Danuta Quirini-Popławska
Publikowany: Grybów. Studia z dziejów miasta i regionu, T. I, praca zbiorowa pod red. Danuty Quirini-Popławskiej, wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „UNIVERSITAS”, praca wydana z dotacji Urzędu Miasta Grybów, Kraków, 1992, s. 197-243

Historia Starego Sącza: praca zbiorowa [T. 2]. 1939-1980

Red.: Feliks Kiryk
Wydawnictwo: „Secesja”
Miejsce wydania: Kraków, 1995

Historia Starego Sącza: praca zbiorowa. [T.1]. Od czasów najdawniejszych do 1939 roku

Red.: Henryk Barycz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Miejsce wydania: Kraków, 1979

Ikonografia miast województwa krakowskiego w krakowskich zbiorach graficznych

Autor: Zbigniew Beiersdorf
Publikowany: Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, red. Marian Kornecki, współpraca Maria Majka, wyd. Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zespół Dokumentacji Zabytków, Wydział Kultury Prezydium WRN, Kraków, 1970, s. 111-213

Inkunabuły klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu. Aktualny stan badań

Autor: Jolanta M. Marszalska
Publikowany: Rocznik Sądecki, T. 30: 2002, s. 139-156

Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu

Autor: Jolanta M. Marszalska
Publikowany: Rocznik Sądecki , R. 30: 2002, s. 139-156

Jakub z Dębna na tle wewnętrznej i zagranicznej polityki Kazimierza Jagiellończyka

Autor: Feliks Kiryk
Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN (Prace Komisji Nauk Historycznych nr 18)
Miejsce wydania: Wrocław, 1967

Katalog zabytków sztuki w Polsce : T. 1: Województwo Krakowskie, [1] Tekst, [2] Ilustracje

Red. : Jerzy Szablowski
Wydawnictwo : Państwowy Instytut Sztuki. Dział Inwentaryzacji Zabytków
Miejsce wydania : Warszawa, 1953

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Klasztor OO. Cystersów w Szczyrzycu w świetle wstępnych rozpoznań archeologiczno – architektonicznych

Autor: Beata Kwiatkowska–Kopka
Publikowany: Almanach Sądecki, R. XII: 2003, nr 4 (45),  s. 29-37

Wersja cyfrowa publikacji

Klasztor ss. Klarysek w Starym Sączu. Przewodnik Pielgrzyma

Autor: Urszula Janicka-Krzywda, Piotr Krzywda
Wydawnictwo: Wydawnictwo Turystyczne (Seria: Twoje Przewodniki)
Miejsce wydania: Kraków, 2002

Kolonizacja józefińska w galicyjskich Karpatach

Autor: Andrzej Wielocha
Publikowany: Płaj. Zeszyt turystyczno – krajoznawczy Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, nr 19 : 1999

Kościół czy muzeum? Funkcja zabytków sakralnych obrządku łacińskiego na przykładzie wybranych obiektów architektury w Sądeckim Parku Etnograficznym (Nowy Sącz)

Autor: Robert Ślusarek
Publikowany: Zeszyty sądecko- spiskie; T. 1, wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006

Kościoły drewniane w polskich Karpatach

Autor: Marian Kornecki
Publikowany: Karpaty, R. 1975, z. 1/2, s. 12-17

Kraina bogata w piękno i talenty

Red.: Ryszard Kumorek
Wydawnictwo: KAW
Miejsce wydania: Kraków, 1984

Krynica

Red.: praca zbiorowa pod red. Feliksa Kiryka
Wydawnictwo: Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa „Augustana”
Miejsce wydania: Kraków, 1994

Krynica

Autor: Tadeusz Chrzanowski
Wydawnictwo: Sport i Turystyka
Miejsce wydania: Warszawa, 1980

Krynica

Autor: Grażyna Korbińska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Termit, druk: Warszawska Drukarnia Akcydensowa S. A
Miejsce wydania: Warszawa, 1993

Krynica, Muszyna, Żegiestów, Piwniczna i okolice

Autor: Janusz Michalak
Wydawnictwo: Roksana
Miejsce wydania: Krynica, 1997

Legendy Pienin

Autor: Urszula Janicka-Krzywda
Wydawnictwo: Forma
Miejsce wydania: Kraków, 1996

Leksykon świętych

Autor: Wiesław Aleksander Niewęgłowski  (ks.)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, druk: Rosikon Press
Miejsce wydania: Warszawa, 1998

Malarstwo gotyckie w Polsce. Katalog zabytków, T. 2, cz. 3 Dziejów Sztuki Polskiej

Red.: Adam S. Labuda, Krystyna Secomska
Wydawnictwo: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo DiG
Miejsce wydania: Warszawa, 2004

Malarstwo tablicowe w Małopolsce

Autor: Jerzy Gadomski
Publikowany: Malarstwo gotyckie w Polsce. Synteza, T. II, cz. 3 Dziejów Sztuki Polskiej, red. Adam S. Labuda, Krystyna Secomska, wyd. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2004, s. 251-305

Małopolska południowo– zachodnia

Autor: Andrzej Matuszczyk, Norbert Orliński,  Julian Zinkow
Wydawnictwo: Sport i Turystyka
Miejsce wydania: Warszawa, 1991

Małopolska południowo– zachodnia. Przewodnik

Autor: Norbert Orliński, Julian Zinkow
Wydawnictwo: Sport i Turystyka
Miejsce wydania: Warszawa, 1991

Małopolskie malarstwo książkowe

Autor: Barbara Miodońska
Publikowany: Malarstwo gotyckie w Polsce. Synteza, T. II, cz. 3, Dziejów Sztuki Polskiej, red.  Adam S. Labuda, Krystyna Secomska, wyd. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2004, s. 413-449

Mury starego ratusza w Nowym Sączu

Autor: J. A.
Publikowany: Wierchy , R. 35 (73): 1966, s. 211

Na szlakach Łemkowszczyzny

Autor : Krystyna Pieradzka
Wydawnictwo : Warszawa : wydał Stanisław Kryciński, 1990 (przedruk fotooffsetowy oryg. : Kraków : nakł. Komitetu Do Spraw Szlachty Zagrodowej Na Wschodzie Polski, 1939), – 232, [2] s. : fot., il., mapy, indeks, 24 cm
Miejsce wydania : Warszawa, 1990

Nad rzeką Ropą : z dziejów Biecza, Gorlic i okolicy

Autor : Józef Barut, Stanisław Motyka, Tadeusz Ślawski
Wydawnictwo : Kraków : Wydawnictwo Literackie,  – 285, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm
Miejsce wydania : Kraków, 1962

Nad rzeką Ropą : zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego

Red. : red. nauk. Roman Reinfuss, red. Zofia Żarnecka
Wydawnictwo :  Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – 357, [3] s. : il. ; 25 cm

Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie- atrakcją turystyczną między Śląskiem a Krakowem. Wygiełzów

Autor: Zbigniew Mazur
Publikowany: Zeszyty sądecko – spiskie, T. 1 , wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006, s. 150-152

Naukowo – artystyczna wycieczka w sądeckie z 1889 roku na tle zabytkoznawczej działalności Władysława Łuszczkiewicza i uczniów Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych

Autor :  Tadeusz Łopatkiewicz

Wydawnictwo :  Prezydent Miasta Nowego Sącza : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział. – 136, [2] s. : il. ; 23 cm. – (Biblioteka „Rocznika Sądeckiego”)

Miejsce wydania : Nowy Sącz, 2008

Nowy Sącz : Z wieży ratuszowej

Autor : Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora
Wydawnictwo : GOLDRUK, wyd. 1, 127, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm
Miejsce wydania : Nowy Sącz, 2006

Nowy Sącz, jego dzieje i pamiątki dziejowe

Autor: Jan Sygański (ks.)
Wydawnictwo: nakładem Gminy Miasta Nowego Sącza
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 1892

O Orawskim Parku Etnograficznym z perspektywy 50 lat

Autor: Emilia Rutkowska
Publikowany: Zeszyty sądecko-spiskie, T. 1, wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006, s. 12-15

O osadnikach józefińskich na Sądecczyźnie i ich kulturze- w aspekcie budowy sektora kolonistów niemieckich w Sądeckim Parku Etnograficznym. (Nowy Sącz)

Autor: Dorota Iwińska
Publikowany: Zeszyty sądecko – spiskie, T. 1, wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006, s. 69 – 70

Osadnictwo niemieckie na Sądecczyźnie w XVIII wieku

Autor: Marek Grabski
Publikowany: Płaj. Zeszyt turystyczno – krajoznawczy Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, z. 19 : 1999

Osadnictwo niemieckie na ziemi sądeckiej pod koniec XVIII wieku w świetle metryki józefińskiej

Autor: Józef Marecki
Publikowany: Wielokulturowość na Sądecczyźnie: materiały z Sympozjum Wielokulturowość na Sądecczyźnie, 25 – 27 listopada 2010 r., Muzeum Okręgowe w Krakowie, wstęp Piotr Wierzbicki, wydawca: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, redaktor prowadzący Barbara Szafran, druk: Drukarnia GOLDRUK: Nowy Sącz, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 „Fundusze Europejskie dla Małopolski”, Nowy Sącz 2010, s. 49 – 66

Pieczęcie i herby Grybowa

Autor: Zenon Piech
Publikowany: Grybów. Studia z dziejów miasta i regionu, T. I, praca zbiorowa pod red. Danuty Quirini-Popławskiej. wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „UNIVERSITAS”, książka wydana z dotacji Urzędu Miasta Grybów, Kraków, 1992, s. 33-58

Pieniny i ziemia sądecka

Autor : Jan Wiktor
Wydawnictwo : Kraków : Wydawnictwo Literackie, – wyd. 3 uzup. – 475, [1] s. : il. ; 26 cm
Miejsce wydania : Kraków, 1965

Pieniny i ziemia sądecka

Autor : Jan Wiktor
Wydawnictwo : Kraków : Wydawnictwo Literackie,  – 536, [2] s. : fot. ; 21 cm
Miejsce wydania : Kraków, 1956

Pieniny i ziemia sądecka

Autor : Jan Wiktor
Wydawnictwo : Kraków : Wydawnictwo Literackie, 386, [2] s. : fot., il. ; 26 cm + wkładka, indeks
Miejsce wydania : Kraków, 1958

Pierwotne funkcje budynku Muzeum Klasztornego w Szczyrzycu

Autor: Maria Marcinowska
Publikowany: Almanach Sądecki, nr 4/45, R. 2003, t. 12, s. 22-28

Pomnik tradycji kolejarskiej węzła nowosądeckiego

Autor: Leszek Zakrzewski
Publikowany: Almanach Sądecki, R. XI:  2002, nr 4 (41), s. 25-37

Wersja cyfrowa publikacji

Pomniki sztuki w Polsce, T.1 : Małopolska

Autor :  Zygmunt Jerzy  Łoziński
Wydawnictwo : Arkady- XXVII, 489 s., 3 mapy luz. : fot., pl., rys. ; 20 cm
Miejsce wydania : Warszawa, 1985

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Postać bł. Kingi w legendzie ludowej

Autor: Urszula Janicka–Krzywda
Publikowany: nadbitka z: Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce, T. 10, wyd. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, Wieliczka, 1981, s. 153–178

Powstanie i rozwój uzdrowiska w Szczawnicy

Autor: Bogusław Krasnowolski
Publikowany: Materiały i Sprawozdania konserwatorskie województwa krakowskiego, wyd. Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zespół Dokumentacji Zabytków, Kraków, 1971, s. 273-295

Problemy historyczno-urbanistyczne wsi Frydman

Autor: Stefan Żychoń
Publikowany: Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie województwa krakowskiego, wyd. Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zespół Dokumentacji Zabytków, Kraków, 1971-72, s. 185-216

Projekt ożywienia tradycyjnej kamieniarki łemkowskiej w rekonstruowanym zespole plebańskim w Bartnem

Autor: Joanna Hołda
Publikowany: Zeszyty sądecko-spiskie, T. 1, wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006, s. 102-105

Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce

Autor : Stanisław Lorentz
Wydawnictwo : Warszawa : Wydawnictwo „Interpress”, wyd. 3 uzup., 520, [4] s., [132] s. tabl. (w tym 60 s. kolor.), 1 k. mapa kolor. : il., fot., pl., portr. ; 23 cm
Miejsce wydania : Warszawa, 1982

Przewodnik po Starym Sączu i jego zabytkach

Autor: Jan Koszkul
Wydawnictwo:  Stary Sącz : nakł. Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, – 43 s. : fot. kolor. ; 21 cm
Miejsce wydania: Stary Sącz, [1999]

Przewodnik po Starym Sączu i jego zabytkach

Autor: Jan Koszkul
Wydawnictwo:  nakł. Towarzystwa Miłośników Starego Sącza,  – 17, [1] s. : il. ; 21 cm
Miejsce wydania: Stary Sącz, [2007]

Rocznik Diecezji Tarnowskiej na rok 1972

Red.: Jan Rzepa
Wydawnictwo: Kuria Diecezjalna w Tarnowie
Miejsce wydania: Tarnów, 1971 (na s. 220-221: szczegółowy opis kościoła parafialnego w Grybowie)

Rozwój urbanizacji Małopolski XIII-XVI w., województwo krakowskie: powiaty południowe

Autor: Feliks Kiryk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe WSP (Prace Monograficzne WSP w Krakowie)
Miejsce wydania: Kraków, 1985

Sądecki Park Etnograficzny

Autor : Magdalena Kroh, fot. Piotr Droździk
Wydawnictwo : Nowy Sącz : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, Sądecki Park Etnograficzny. Oddział Muzeum Okręgowego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, tł. Joanna Kawrow (jęz. ang.), Daria – Anna Polszewska (jęz. fr.), Anna Nowakowska – Wawrzyniak (jęz. niem.), 14 s., [106] s. tabl. : fot. kolor.; 22 cm
Miejsce wydania : Nowy Sącz, 2007

Sądecki Park Etnograficzny : przewodnik

Autor : Magdalena Kroh
Wydawnictwo : Nowy Sącz : Sądecka Oficyna Wydawnicza, 41, [2] s. : il., 2 mapy ; 21 cm
Miejsce wydania : Nowy Sącz, 1984

Sądecki Park Etnograficzny : przewodnik

Autor : Magdalena Kroh
Wydawnictwo : Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe,  wyd. 2 uzup., 59 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm
Miejsce wydania : Nowy Sącz, 2008

Sądecki Park Etnograficzny : przewodnik

Autor : Magdalena Kroh
Wydawnictwo : Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe,  wyd. 3 uzup., 78, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm
Miejsce wydania : Nowy Sącz, 2009

Sądecki Park Etnograficzny w 30. rocznicę powstania. Nowy Sącz

Autor: Wacław Kawiorski
Publikowany: Zeszyty sądecko-spiskie, T. 1 , wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006, s. 9-11

Sanktuarium Błogosławionej Kingi w rysunkach Ryszarda Natusiewicza

Autor: Ryszard Natusiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Miejsce wydania: Wrocław, 1992

Sprawozdanie burmistrza miasta Nowego Sącza z urzędowania w ubiegłym sześcioleciu od roku 1901 do roku 1906

Autor: Władysław Barbacki
Wydawnictwo: nakładem Gminy Miasta Nowego Sącza
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 1907

Sprawozdanie z zarządu miasta Nowego Sącza za czas od 13 listopada 1894, po koniec roku 1899

Autor: Lucjan Lipiński
Wydawnictwo: nakładem autora
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 1900

Stary Sącz i jego księżna

Autor: Leszek Migrała, Tadeusz Bukowski
Wydawnictwo: „Biblos”, red. i oprac. graficzne Tadeusz Bukowski
Miejsce wydania: Tarnów, 1999

Stary Sącz i jego zabytki. Przewodnik

Autor: Wiktor Bazielich
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Miejsce wydania: Kraków, 1961

Stary Sącz i Lewocza : karpackie miasteczka z klimatem

Autor : Gabriela Hudáková, Dana Kristeková, Marek Styczyński ; tł. Magdalena Gromadzka
Wydawnictwo :  Kraków :  Bezdroża ; Polska Turystyczna.pl, – 144 s.,  il. kolor., 18 cm., Seria : Polska Turystyczna.pl, streszcz. ang.
Miejsce wydania : Kraków, 2011

Stary Sącz i okolice

Autor: Marta Michałowicz-Kubal
Wydawnictwo: Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „Roksana”
Miejsce wydania: Krosno, 1999

Stroje osadników na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem kolonistów niemieckich doby józefińskiej

Autor: Lucyna Rotter
Publikowany: Wielokulturowość na Sądecczyźnie : materiały z Sympozjum Wielokulturowość na Sądecczyźnie, 25 – 27 listopada 2010 r., Muzeum Okręgowe w Krakowie, wstęp Piotr Wierzbicki, wydawca: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, redaktor prowadzący Barbara Szafran, druk: Drukarnia GOLDRUK: Nowy Sącz, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 „Fundusze Europejskie dla Małopolski”, Nowy Sącz 2010, s. 67 – 71

Święta Kinga

Autor: Kazimierz Panuś
Wydawnictwo: Wydawnictwo WAM, (Seria: Wielcy Ludzie Kościoła)
Miejsce wydania: Kraków, 2005

Święta Kinga

Autor: Renata Zając
Wydawnictwo: WAM, (Seria z Rybką), il. Łukasz Zabdyr
Miejsce wydania: Kraków, 2008

Święta Kinga

Autor: Kazimierz Panuś
Wydawnictwo: Wydawnictwo WAM, (Seria: Wielcy Ludzie Kościoła)
Miejsce wydania: Kraków, 2005

Święta Kinga w poezji polskiej. Antologia (1644-2001)

Red.: wybór, wstęp i opracowanie Maria Barbara Styk
Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, (Seria: Źródła i Monografie Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
Miejsce wydania: Lublin, 2001

Święta Kinga w świetle legend i historii

Wydawnictwo: Siostry Klaryski, wyd. 2
Miejsce wydania: Stary Sącz, Kraków, 1999

Święta Kinga. Czasy, życie, kult

Autor: Marek Czekański
Wydawnictwo: Wydawnictwo „M”
Miejsce wydania: Kraków, 1990

Święta Kinga. Rzeczywistość i legenda. Studium źródłoznawcze

Autor: Barbara Kowalska
Wydawnictwo: Avalon
Miejsce wydania: Kraków, 2008

Święta Kinga. Żywot hagiograficzny

Autor: Cecylian Niezgoda
Wydawnictwo: Bratni Zew
Miejsce wydania: Stary Sącz, Kraków, 1999

Szaty liturgiczne w zbiorach Muzeum Klasztornego w Szczyrzycu

Autor: Maria Teresa Maszczak
Publikowany: Almanach Sądecki, R. XI: 2002, nr 4 (41), s. 53-56

Wersja cyfrowa publikacji

Szlakami pienińskich legend. Przewodnik turystyczny

Autor: Grażyna Królikiewicz,  Zygmunt Kruczek
Wydawnictwo: Wydawnictwo PTTK „Kraj”
Miejsce wydania: Warszawa, Kraków, 1982

Szlakami świętej Kingi. Przewodnik. Pieniny-Stary Sącz-Wieliczka-Bochnia

Autor: Urszula Janicka-Krzywda, Piotr Krzywda
Wydawnictwo: Wydawnictwo Turystyczne, (Seria: Twoje Przewodniki: Przewodnik Pielgrzyma)
Miejsce wydania: Kraków, 2002

Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów

Autor: Tadeusz Chrzanowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Miejsce wydania: Warszawa, 1993

Sztuka Ziemi Krakowskiej

Autor : Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki
Wydawnictwo : Wydawnictwo Literackie, 743, [1] s. : il. ; 25 cm
Miejsce wydania : Kraków, 1982

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. XII

Wydawnictwo: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, (przedruk z oryg., Druk. Wieku, 1892)
Miejsce wydania: Warszawa, 1977

Słownik Haseł Geograficznych. Miejscowości

Publikowany: Pogórze Karpackie: Wielickie, Rożnowskie i Ciężkowickie, red.  Andrzej Matuszczyk, wyd. Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej, Tarnów, 1995, s. 277-278

Tobie, Kingo, śpiewam

Autor: Krystyna Aleksander
Wydawnictwo: Ośrodek Kultury i Turystyki Górskiej PTTK
Miejsce wydania: Szczawnica, 1993

Urządzenie i zdobnictwo wnętrza

Autor :  Ewa Fryś – Pietraszkowa                                                                                                     Publikowany : Nad rzeką Ropą : zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. nauk. Roman Reinfuss, red. Zofia Żarnecka]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – 357, [3] s. : il. ; 25 cm, s. 57 – 72

Uzdrowiska karpackie. Informator dla Kuracjuszy i Turystów

Autor: Zygmunt Kruczek, Agnieszka Weseli
Wydawnictwo: Krajowa Agencja Wydawnicza
Miejsce wydania: Kraków, 1987

Wiersze ku czci błogosławionej Kingi

Autor: Wanda Cichoszewska
Wydawnictwo: (odbitka kserograficzna)
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 1989

X x Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Autor: Barbara Sanocka (tekst), Marcin Klag (oprac. graf.)
Wydawnictwo: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Instytut Kultury
Miejsce wydanie: Kraków, 2007

Zabytki ziemi krakowskiej w sztambuchu Czyszkowskich

Autor: Aleksandra Kydryńska
Publikowany: Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, red. Marian Kornecki, wyd. Wydział Kultury Prezydium WRN, Kraków, 1970, s. 247-259

Zajęcia pozarolnicze

Autor :  Roman Reinfuss                                                                                                            Publikowany : Nad rzeką Ropą : zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. nauk. Roman Reinfuss, red. Zofia Żarnecka]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – 357, [3] s. : il. ; 25 cm, s. 133 – 148

Zajęcia pozarolnicze ludności łemkowskiej

Autor :  Maria Brylak                                                                                                                       Publikowany : Nad rzeką Ropą : zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. nauk. Roman Reinfuss, red. Zofia Żarnecka]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – 357, [3] s. : il. ; 25 cm, s. 149 – 174

Zameczek świętej Kingi w Pieninach

Autor: Feliks Wiśniewski
Wydawnictwo: wydała Agencja Reklamowa „Zaczarowany Ołówek”, Antykwariat Górski „Filar”, (przedruk z oryginału: czcionkami Drukarni Lenika, nakładem Komitetu budowy kaplicy św. Kingi w Pieninach, Krosno, 1896)
Miejsce wydania: Kielce, 1999

Zamki i obiekty warowne Ziemi Krakowskiej

Autor: Agnieszka Sypek, Robert Sypek
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Alma-Press
Miejsce wydania: Warszawa, 2007

Zamki w dziejach Polski i Słowacji. Między Wisłą a Hornadem. cz.I: Od czasów najdawniejszych do 1500 r.

Autor: Krzysztof Moskal
Wydawnictwo: Fundacja
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 2004

Zamki w dziejach Polski i Słowacji: między Wisłą a Hornadem. Cz. 2, Od roku 1500 do 1771

Autor: Krzysztof Moskal
Wydawnictwo: Fundacja
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 2005

Zarys gospodarczy powiatu gorlickiego w XIX w.

Autor :  Stanisław Motyka                                                                                                                  Publikowany : Nad rzeką Ropą : z dziejów Biecza, Gorlic i okolicy / Józef Barut, Stanisław Motyka, Tadeusz Ślawski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962. – 285, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm, s. 195 – 214

Zatrzymane w kadrze

Autor: Ewa Adamska-Lisowska
Publikowany: Almanach Sądecki, R. 12: 2003, nr 4, s. 44-47

Zespół dworski w Łopusznej

Autor: Maria Majka
Publikowany: Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie województwa krakowskiego, wyd. Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zespół Dokumentacji Zabytków, Kraków, 1971-72, s. 257-272

Żywot Błogosławionej Kingi i dzieje jej kultu

Autor: Ludwik Kowalski, Stanisław Fischer
Wydawnictwo: Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne
Miejsce wydania: Tarnów, 1992

Łemkowie : (opis etnograficzny)

Autor : Roman Reinfuss
Wydawnictwo : 24 s. : il. ; 21 cm. Odbitka z „Wierchów” R. 14
Miejsce wydania : Kraków : b.w., 1982?

Łemkowska drewniana architektura cerkiewna : w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej

Autor : Ryszard Brykowski
Wydawnictwo : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw., 195, [2] s., [139] s. tabl. : il. ; err. ; 18  cm
Miejsce wydania : Wrocław, 1986

Łzą Kingi zakwita

Autor: Krystyna Aleksander
Wydawnictwo: Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach, (Seria: Z okienkiem), oprac., słowo wstępne Ryszard M. Remiszewski
Miejsce wydania: Szczawnica, 1991