Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Galeria zdjęć

Konkurs fotograficzny „Sęk w interpretacji” – do wygrania aparat Leica! Zrób zdjęcie zabytkom drewnianym i przyślij je do 3 czerwca na adres konkurs@mik.krakow.pl. Liczy się pomysłowość i niestandardowe podejście do tematu, bo sęk tkwi w interpretacji.

Więcej informacji

zabytki małopolski
FFFF

Biblioteka Jagiellońska

al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
tel: (+48 12) 633 63 77
fax: (+48 12) 633 09 03
Biblioteka Jagiellońska
katalog online

Historia architektury Krakowa w zarysie /. – Wyd. 1 w tej ed.

Autor : Marcin Fabiański,  Jacek Purchla

Wydawnictwo :  Kraków : Wydaw. Literackie. – 374, [2] s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 24 cm.

Miejsce wydania : Kraków, 2001

W Zalipiu znów malowane były domy, sprzęty i budynki gospodarcze : 67 osób z 11 miejscowości wzięło udział w kolejnej edycji konkursu

Autor : (MIR); fot.
Publikowany : Gazeta Krakowska .-2005, nr 125 (01.06), dod. Gazeta Krakowska Tarnowska, s. 5

„Koryznówka”- Muzeum Pamiątek po Janie Matejce

Autor: Maria Serafińska-Domańska
Wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Miejsce wydania: Tarnów, 2006

„Mały Wawel”- pomnik dziejów miasta

Autor: Barbara Woźniak
Publikowany: Rocznik Babiogórski,Tom 8, Rok 2006, s. 95-112, red. Wiesław A. Wójcik, wydawca: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy: Zawoja, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, 2006

„Pasja” z Biecza. Konserwacja grupy figuralnej w kościele w Bieczu

Autor: Anna Pawlus
Publikowany: Spotkania z Zabytkami, nr 7, R. 2008, t. 32

150 lat Gazowni Krakowskiej

Autor : Grzegorz Mleczko

Wydawnictwo : Kraków : [s.n.]. – 151 s. : il. ; 29 cm.

Miejsce wydania : Kraków, 2006

200 lat ubezpieczania 1803-2003: geneza, powołanie, czas

Autor: Agnieszka Knyt
Wydawnictwo: Karta
Miejsce wydania: Warszawa, 2003

47. Edycja Malowanej Chaty : Zalipie

Autor : (BAJA); fot.
Publikowany : Dziennik Polski . – 2010, nr 129 (05-06.06), dod. Dziennik Tarnowski, s. B4

600 – lecie kościoła św. Katarzyny w Krakowie

Autor: Wacław Kolak
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 54 : 1980, s. 151 – 169

7 [siedem] dni w Bukowinie Tatrzańskiej: przewodnik turystyczny

Autor: Zbigniew Ładygin
Wydawnictwo: PTTK „Kraj”
Miejsce wydania: Warszawa, Kraków, 1984

70-lecie Odnowy Tyńca. (Historia opactwa tynieckiego)

Autor: Michał T. Gronowski (OSB)
Publikowany: Spotkania z Zabytkami, 2009, wrzesień

A guide to the Sącz Ethnographic Park

Autor : Magdalena Kroh
Wydawnictwo :  Nowy Sącz : The District Museum, język tekstu : angielski[transl.] Małgorzata Walczak, Charles Warburton. Letterman ; fot. Piotr Droździk], 60 s. : fot. kolor., pl., rys. ; 25 cm
Miejsce wydania : Nowy Sącz, 2003

Akcja drewno: Polichromia kościoła w Trybszu. [Przedstawienia na malowidłach w kościele w Trybszu]

Autor: Ewa Różalska
Publikowany: Spotkania z Zabytkami, 2004, nr 6

Akt poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę ratusza w Nowym Sączu: działo się to w Nowym Sączu w sobotę dnia 27 lipca 1895 roku o godzinie jedenastej przed południem

Autor: Irena Styczyńska, Mieczysław Mączka
Wydawnictwo: Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 1985

Album widoków Nowego Sącza w zbiorach muzeum w Nowym Sączu

Autor: Maria Majka
Publikowany: Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, red. Marian Kornecki, współpraca Maria Majka, wyd. Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zespół Dokumentacji Zabytków, Wydział Kultury Prezydium WRN, Kraków, 1970, s. 213-227

Albumy dekanatów dąbrowskiego i bobowskiego i ich wartość dla ikonografii zabytków

Autor: Marian Kornecki
Publikowany: Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, R. 3, 1970, s. 229- 246

Alwernia. Dzieje klasztoru OO. Bernardynów, wyd. Archiwum Prowincji OO. Bernardynów

Autor: Hieronim Eugeniusz Wyczawski
Wydawnictwo: Archiwum Prowincji OO. Bernardynów
Miejsce wydania: Kraków, 1957

Alwernia: Miasto „odpustowe”- osiedle fabryczne

Autor: Jan Samek
Publikowany: Miasteczko Polskie w XIX wieku jako zjawisko kulturowo-obyczajowe, pod red. Marty Meduckiej i Reginy Renz, wydawca: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1998, s. 187-202

Anglicy w Zamku?

Autor: Barbara Jaworska
Publikowany: Dziennik Polski (dodatek Dziennik Polski Małopolski Zachodniej), nr 43, R. 2005 (21.02), s. I, III

Anioły świętego Mikołaja

Autor: Jan Flasza
Publikowany: Kronika Bocheńska, nr 1, R. 1999, s. 32-37

Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej

Autor: Andrzej Żaki
Wydawnictwo: PAN. Oddział w Krakowie (Prace Komisji Archeologicznej nr 13), Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Miejsce wydania: Wrocław, 1974

Architektura i urządzenie wnętrz pałacu biskupiego w Krakowie (XIX-XIX w.)

Autor: Michał Rożek
Publikowany: Rocznik Krakowski, T. XLV (45): 1974, s. 19-43

Architektura klasztorów cysterskich

Autor: Ewa Łużyniecka
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Miejsce wydania: Wrocław, 2002

Architektura romańska w Polsce

Autor: Zygmunt Świechowski
Wydawnictwo: DiG, Stowarzyszenia Patria Polonorum, druk: Drukarnia Wydawnictw Naukowych SA w Łodzi
Miejsce wydania: Warszawa, 2000

Architektura sektora kolonistów niemieckich w Sądeckim Parku Etnograficznym. (Nowy Sącz)

Autor: Wojciech Śliwiński
Publikowany: Zeszyty sądecko – spiskie, T. 1, wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006, s. 73 – 79

Archiwum Państwowe w Krakowie 1951-1980

Autor: Aniela Kiełbicka
Wydawnictwo: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Państwowe w Krakowie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Miejsce wydania: Warszawa, Łódź,1989

Arcybractwo Szkaplerza Świętego przy kościele Karmelitów w Krakowie „Na Piasku”: historia, duchowość, ikonografia

Autor: Piotr Spiller, Genowefa Zań-Ograbek
Wydawnictwo: Zakon OO. Karmelitów
Miejsce wydania: Kraków, 2001

Atlas twierdzy Kraków. Seria 1: Materiały Źródłowe, T. 1: Fort 31 „Św. Benedykt”

Red.: zespół pod kier. Jana Janczykowskiego
Wydawnictwo: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Ochrony Zabytków
Miejsce wydania: Kraków, 1993

Atlas zabytków architektury w Polsce

Autor: Jerzy Zygmunt Łoziński, Adam Miłobędzki
Wydawnictwo: „Polonia”
Miejsce wydania: Warszawa, 1967

Atlas zabytków architektury w Polsce

Autor: Hanna Faryna-Paszkiewicz, Małgorzata Milanowska, Robert Pasieczny
Wydawnictwo: PWN
Miejsce wydania: Warszawa, 2001

Badania archeologiczne koło kościoła Salwatora w 1955

Autor: Andrzej Żaki
Publikowany: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, R. 1956, t. I

Badania archeologiczne na terenie zabudowań Urzędu Miasta Krakowa. Siedziby władz miasta Krakowa

Autor: Emil Zaitz, Michał Zaitz
Publikowany: Krakowska Teka Konserwatorska, T. VI, red.  Halina Rojkowska- Tasak, wyd. Czuwajmy, nakładem Urzędu Miasta Krakowa. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków, 2007,  s. 297 i n.

Badania archeologiczno– architektoniczne w Tropiu pow. Nowy Sącz

Autor: Stanisław Kozieł, Stefan Świszczowski, Andrzej Żaki
Publikowany: Acta Archaeologica Carpathica, R. 1964, t. 6, s. 63–70

Badania architektoniczne ratusza bieckiego

Autor: Stefan Walczy
Publikowany: (odbitka z: Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie), Kraków, 1965

Badania w Tropiu, pow. Nowy Sącz i problemy architektury romańskiej na Podkarpaciu

Autor: Stanisław Kozieł
Publikowany: Sprawozdania z posiedzeń Komisji PAN w Krakowie , R. 1968 (za 1967), t. 11, s. 11–14

Baltazar Fontana w Krakowie

Autor : Julian Pagaczewski
Publikowany : Rocznik Krakowski, T. XI (11) : 1909, s. 1 – 50

Barokowe założenie w Kościelnikach

Autor: Zofia Weiss
Publikowany: Spotkania z Zabytkami, nr 10, R. 2006

Barwny weekend w Zalipiu : rozpoczęła się kolejna edycja znanego w całym kraju konkursu „Malowana chata” / – (Co, Gdzie, Kiedy?)

Autor : (KWB)
Publikowany : Gazeta Krakowska .-2007, nr 132 (08.06), dod. Gazeta Tarnowska, s. 14

Baszta narożna: u bożogrobców

Autor: Zbigniew Wojtiuk
Publikowany: Dziennik Polski [dod. Dziennik w Miechowie], R. 2006, nr 25, s. III

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie: informator

Autor: Włodzimierz Barczyński
Wydawnictwo: Czuwajmy
Miejsce wydania: Kraków, 2002

Bazylika Grobu Bożego: zespół kościelno-klasztorny Bożogrobców/ Podróże z Dziennikiem/

Publikowany: Dziennik Polski, R. 1999 (30 IX),  nr 279, s. 38

Będą oceniać malowane chaty : Zalipie / – (Fakty 24/ Gazeta Tarnowska)

Autor : (pach)
Publikowany : Polska Gazeta Krakowska. – 2011, nr 144 (22-23.06), s. 4

Benedyktyni polscy. Zbiór szkiców i opowiadań

Autor: Paweł Sczaniecki
Wydawnictwo: Opactwo Benedyktynów
Miejsce wydania: Tyniec, 1989

Beskid Wyspowy- ziemia ciągle obiecana

Autor: Andrzej Matuszczyk
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Rewasz
Miejsce wydania: Pruszków, 2001

Beskid Żywiecki i Makowski

Autor: Stanisław Figiel [et al.],  red. Joanna Kułakowska
Wydawnictwo: Pascal
Miejsce wydania: Bielsko-Biała, 2000

Beskidy [cz.] 3. Beskid Wyspowy i Gorce

Autor: Stanisław Figiel: góry, Jarosław Swajdo: doliny
Wydawnictwo: Pascal
Miejsce wydania: Bielsko-Biała, 1998

Bibliografia Krynicy

Autor: Michał Zieleniewski
Wydawnictwo: [2 broszurki po 4 stronice]
Miejsce wydania: b. m. i r. [Kraków, 1880]

Biblioteka Branickich i Tarnowskich w Suchej

Autor: Helena Małysiak
Wydawnictwo: Beskidzka Oficyna Wydawnicza BTSK (Beskidzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego)
Miejsce wydania: Bielsko-Biała, 1986

Biblioteka Muzeum Techniczno – Przemysłowego w Krakowie (1869 – 1950) : Zarys dziejów

Autor : Jadwiga Wielgut – Walczak

Publikowany : Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. – T. 4 : [folia 39] : 2006

Biecz i okolice

Autor: Artur Bata
Wydawnictwo: Roksana
Miejsce wydania: Krosno, 1999

Biecz w swoich pamiątkach

Autor: Filip Srzeniawski
Wydawnictwo: Towarzystwo Kulturalne Miasta Biecza i Regionu im. bpa Marcina Kromera
Miejsce wydania: Biecz, 1997

Biecz. Studia historyczne

Red.: Roman Kaleta
Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Rzeszowie
Miejsce wydania: Wrocław, 1963

Biecz: album

Autor: Tadeusz Ślawski
Wydawnictwo: Towarzystwo Kulturalne Miasta Biecza i Regionu im. bpa M. Kromera
Miejsce wydania: Biecz, 2001

Biecz: Miasto Królewskie

Autor: Wacław Bugno
Wydawnictwo: Gmina Biecz
Miejsce wydania: Biecz, 2005

Biecz: szkice historyczne

Autor: Tadeusz Ślawski
Wydawnictwo: Towarzystwo Kulturalne Miasta Biecza i regionu im. bpa M. Kromera
Miejsce wydania: Biecz, 2002

Biecz: zarys historyczno-krajoznawczy

Autor: Tadeusz Ślawski
Wydawnictwo: Haberek i Ska
Miejsce wydania: Biecz, 1996

Binarowa : kościół pw. św. Michała Archanioła

Autor : Paweł Kutaś

Wydawnictwo : Zakrzów : Wydawnictwo PROMO. – 22 s. : il. kolor. ; 17 cm. ; (Zabytki Małopolski ; 2)

Miejsce wydania :  Zakrzów, 2008

Binarowa : studia i materiały z dziejów parafii i sanktuarium

Red. : Włodziemierz Bielak, Bartosz Walicki, Sławomir Zych

Wydawnictwo : Kolbuszowa : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. - 140, [2], [10] s. tabl.: il. ; 21 cm. (Biblioteka Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; nr 17)

Miejsce wydania : Kolbuszowa, 2011

Binarowa : studia i materiały z dziejów parafii i sanktuarium

Red. : Włodziemierz Bielak, Bartosz Walicki, Sławomir Zych

Wydawnictwo : Kolbuszowa : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.. - 140, [2], [10] s. tabl. : il. ; 21 cm. ; ISBN  978-83-60944-27-1 ; (Biblioteka Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; nr 17)

Miejsce wydania : Kolbuszowa, 2011

Binarowa : wieś królewska 1348 – 1948

Autor : Jan Wszołek

Wydawnictwo : Kraków :  [s. n.] ; Tuchów : Mała Poligrafia Redemptorystów. – 111, [1] s., [8] s. tabl. fot. kolor. ; 21 cm

Miejsce wydania :  Kraków, Tuchów, 1998

Bo Ty jesteś moje Fatum: listy Stanisławy Wysockiej do Emila Zegadłowicza 1924-1935

Red.: Mirosław Wójcik (wstęp, oprac. tekstu i przyp.)
Wydawnictwo: Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
Miejsce wydania: Kielce, 2008

Bobowa- w gminie i okolicy

Autor: Grzegorz Kubal
Wydawnictwo: Roksana
Miejsce wydania: Krosno, 1999

Bobowa: historia, ludzie, zabytki

Autor: Karol Majcher
Wydawnictwo: nakładem autora
Miejsce wydania: Bobowa, 1991

Bobowska synagoga rediviva

Autor : Adam Bartosz                                                                    Publikowany : Płaj : zeszyt turystyczno-krajoznawczy Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, Warszawa : Wydaw. SKPB, nr 28 : 2004, s. 87 - 91

Bobowski cadyk i jego chasydzi

Autor : Adam Bartosz                                                                    Publikowany :  Płaj : zeszyt turystyczno-krajoznawczy Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, Warszawa : Wydaw. SKPB, z. 13 : 1996, s. 42 - 51

Bobowski sztetł na Brooklynie

Autor : Adam Bartosz                                                                    Publikowany : Krasnogruda : narody, kultury, małe ojczyzny Europy środkowo-wschodniej / [Fundacja "Pogranicze", Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"]. Sejny : Fundacja "Pogranicze" : Ośrodek "Pogranicze - Sztuk, Kultur, Narodów", nr 9 : 1998, s. 193 - 208

Bochnia- przewodnik po mieście

Autor: Jan Flasza
Wydawnictwo: Urząd Miejski w Bochni
Miejsce wydania: Bochnia, 2005

Bochnia: przewodnik po mieście

Autor: Jan Flasza
Wydawnictwo: Urząd Miejski w Bochni
Miejsce wydania: Bochnia, 2005

Bonifratrzy. Z Anadaluzji do Polski /Brothers of St John of God. Fatebenefratelli/

Autor: fot. Adam Bujak, Wacław Klag, kompozycja wydawnicza, wybór i grafika Leszek Sosnowski
Wydawnictwo: Biały Kruk
Miejsce wydania: Kraków, 2009

Bożogrobcy w Miechowie. (W 800 – lecie sprowadzenia zakonu do Polski)

Autor: Mieczysław Tobiasz
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 17 : 1963, s. 5 – 60

Bożogrobcy w Polsce. Materiały z sesji historycznej „Bożogrobcy miechowscy” w Miechowie w dn. 21–22 października 1995

Red.: Mariusz Affek- kons. nauk., et alias
Wydawnictwo: PAX, Miechowskie Towarzystwo 1163 Roku
Miejsce wydania: Miechów, 1999

Bożogrobcy: Jerozolima, Miechów, Chorzów: materiały z sesji naukowej 9 października 1999 r.

Red.: Jacek Kurek
Wydawnictwo: Miejski Dom Kultury „Batory” w Chorzowie
Miejsce wydania: Chorzów, 2000

Brat Gabriel (Kamil hrabia Ferrary): założyciel szpitali- konwentów bonifratrów w Austrii, Polsce i Czechach

Autor: Henryk Gaertner
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM
Miejsce wydania: Kraków, 1994

Brzesko: dzieje miasta i regionu

Red.: opracowanie zbiorowe pod red. Feliksa Kiryka i Jana Lacha
Wydawnictwo:  Urząd Miejski w Brzesku, skład i druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza, opracowanie redakcyjne: Helena Latowska, współpraca redakcyjna Henryk Wyczesany, 1134 s. : 62 il. kolor., fot. cz-b, rys., mapy, wykresy, tabele, 24 cm.
Miejsce wydania: Brzesko, 2006

Budowa Krajowego Zakładu dla Obłąkanych w Kobierzynie 1904-1924

Autor: Zbigniew Dydroń
Publikowany: Krakowski Rocznik Archiwalny, T. 3: 1997

Budowle sakralne Dębna

Autor: Lidia Luchter-Krupińska
Wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Miejsce wydania: Brzesko, 2004

Budownictwo obronne i rezydencjonalne powiatu wadowickiego. Katalog

Autor: Mateusz Porębski
Wydawnictwo: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
Miejsce wydania: Kalwaria Zebrzydowska, 2009

Błogosławiona Kinga

Autor: Ewa Oćwieja
Wydawnictwo: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy
Miejsce wydania: Kraków, 1990

Błogosławiona Kinga i jej klasztor w Starym Sączu

Autor: Piotr Bednarczyk,  et al.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy
Miejsce wydania: Kraków, 1984

Błogosławiona Kinga w świetle legend i historii

Autor: Izydor Borkiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo OO Franciszkanów „Bratni Zew”
Miejsce wydania: Stary Sącz, Kraków, 1997

Błogosławiona Kinga: życiorys, zbiór modlitw

Autor: Joachim Ranan-Bar, Kazimierz Szwarga
Wydawnictwo: Akademia Teologii Katolickiej
Miejsce wydania: Warszawa, 1989

Błogosławiona Urszula Julia Ledóchowska (1865 -1939). Bibliografia 1979 -1989

Autor: Ancilla Kosicka
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 75 : 1991,  s. 139 – 257

Centrum Sztuki Ludowej : malowana wieś na Powiślu Dąbrowskim przyciąga turystów

Autor: Ewa Kropiowska; fot.
Publikowany: Gazeta Krakowska. – 2007, nr 48 (26.02), dod. Gazeta Krakowska Tarnowska, s. 5

Ceramika z zamku w Korzkwi (XVI-XVII w.)

Autor: Romualda Lelek
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Miejsce wydania: Kraków, 2004

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja. Przewodnik

Autor: Magdalena i Artur Michniewscy, Marta  Duda
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”
Miejsce wydania: Pruszków, 2003

Cerkwie Sądecczyzny

Autor: Zbigniew Muzyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Fundacja, druk: Drukarnia Goldruk, wyd. I
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 2001

Cerkwie ziemi gorlickiej

Autor: Zbigniew Muzyk
Wydawnictwo: Fundacja
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 2001

Cesarski i Królewski Namiestnik : życie i działalność polityczna Andrzeja hrabiego Potockiego

Autor : Andrzej Władysław Korusiewicz
Wydawnictwo : Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 154, [2] s., [2] k. tabl. : il. ; 21 cm
Miejsce wydania : Kraków, 2008

Chaty malowane : Powiśle dzięki konkursowi zyskuje na popularności : Zalipie / – (Dębica. Dąbrowa Tarnowska)

Autor : (ANS); fot.
Publikowany : Gazeta Krakowska .-2006, nr 150 (29.06), dod. Gazeta Krakowska Tarnowska, s. 5

Chaty malowane/ – (Na Szlaku Architektury Drewnianej)

Autor : Wojciech Marcz ; fot. Paweł Mierniczak, Natalia Gancarz
Publikowany : Newsweek Polska. – 2010, nr 27, dod. Turystyka Małopolska, s.12

Chałupa Klamerusów w Łopusznej. Przewodnik

Autor: Marta Wesołowska
Wydawnictwo: Muzeum Tatrzańskie
Miejsce wydania: Zakopane, 2002

Chrzanów: studia z dziejów miasta i regionu, T. 3

Red.: Bogusław Krasnowolski,  Zbigniew Mazur, Marek Szymaszkiewicz
Wydawnictwo: Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
Miejsce wydania: Chrzanów, 2009

Chrzanów: studia z dziejów miasta i regionu, T. 3

Red.: Bogusław Krasnowolski, Zbigniew Mazur, Marek Szymaszkiewicz
Wydawnictwo: Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
Miejsce wydania: Chrzanów, 2009

Ciekawe odkrycia w Dobczycach

Autor: a.k.
Publikowany: Wierchy, R. 1961, wyd. 1962 , t. 30, s. 212-213

Cieplej za unijne pieniądze : Dom Malarek zostanie gruntownie wyremontowany. Nowa elewacja będzie współgrała z tradycją regionu – malowanymi chatami

Autor : (MIR) ; fot. Mirosław Kowalski
Publikowany : Gazeta Krakowska .-2005, nr 104 (06.050, dod. Gazeta Krakowska Tarnowska s. 5

Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918

Autor: Oktawian Duda
Wydawnictwo: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu
Miejsce wydania: Warszawa, 1995

Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza

Autor: Roman Frodyma
Wydawnictwo: SKPB
Miejsce wydania: Warszawa, 1985

Co kryją mury magistratu krakowskiego

Autor: Waldemar Niewalda, Halina Rojkowska
Publikowany: Siedziby władz miasta Krakowa. Krakowska Teka Konserwatorska, T. VI, (red.) Halina Rojkowska-Tasak, nakładem Urzędu Miasta Krakowa. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oddział Ochrony Zabytków, Wydawnictwo Czuwajmy, Kraków, 2007, s. 333-378

Co zmalują w Zalipiu? : przed „Malowaną Chatą” / – (Informator Kulturalny)

Autor : (pach)
Publikowany : Polska Gazeta Krakowska . – 2009, nr 125 (29.05), dod. Gazeta Tarnowska, s. 10

Cofnąć czas. O kulturze zachodniej Łemkowszczyzny w Sądeckim Parku Etnograficznym. (Nowy Sącz)

Autor: Maria Załuska
Publikowany: Zeszyty sądecko- spiskie, T. 1, wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006, s. 97-101

Collegium Novum 1887-1987. Materiały z Sesji Naukowej

Red.: Wojciech M. Bartel
Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce wydania: Kraków, 1991

Cystersi mogilscy w nekrologu krakowskiego klasztoru kanoników regularnych laterańskich. Uwagi do dziejów konfraterni

Autor: Kazimierz Latak
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 90 : 1998, s. 461-464

Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy

Red.: Jerzy Strzelczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Miejsce wydania: Poznań, 1992

Cystersi w Szczyrzycu: Historia i kultura. Katalog wystawy w galerii „Stara Synagoga”

Red.: Robert Ślusarek
Wydawnictwo: Opactwo 00 Cystersów w Szczyrzycu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 2000

Czchów i okolice : osiem wieków piękna

Autor: zdjęcia Stanisław Kusiak, tekst Kazimierz Dudzik, współpraca Urząd Miejski w Czchowie
Wydawnictwo:  Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, druk: Drukarnia Narodowa: Kraków, zdj. archiwalne Miejski Ośrodek Kultury w Czchowie, tekst równol. pol., ang. i niem., tł. Agencja MERITUM, [96] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 2008

Czorsztyn, Niedzica. Dwa zamki pienińskie

Autor: Alfred Majewski
Wydawnictwo: Arkady
Miejsce wydania: Warszawa, 1964

Cztery źródła do żywota św. Świrada

Autor: Henryk Kapiszewski
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 19 : 1964, s. 5 – 31

Dąbrowa Tarnowska i okolice

Autor: Artur Bata, Hanna Lawera
Wydawnictwo: Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „Roksana”
Miejsce wydania: Krosno, 1998

Dawna zabudowa małomiasteczkowa na Podbeskidziu

Autor: Marek H. Grabski
Publikowany: Rocznik Babiogórski, R V: 2003

Dawne i nowe dzieje tynieckiego opactwa

Autor: Ewa Owsiany
Publikowany: Kraków. Miesięcznik społeczno-kulturalny, grudzień 2008, nr 12/50, s. 36-38

Dawne widoki zamku w Dębnie, cz. 1: Malarstwo, rysunek, grafika

Autor: Lidia Luchter-Krupińska
Wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Miejsce wydania: Tarnów, 1990

Dawne wnętrza gospodarcze zamku w Dębnie. 2. Kuchnia

Autor: Lidia Luchter-Krupińska
Wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Miejsce wydania: Tarnów, 1998

Dawne wnętrza gospodarcze zamku w Dębnie. 4. Spiżarnia z apteką domową

Autor: Lidia Luchter-Krupińska
Wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Miejsce wydania: Tarnów, 1998

Dawny krakowski ratusz

Autor: Józef Muczkowski
Publikowany: Rocznik Krakowski, T. VIII (8): 1906, s. 1-50

Dębno – niezwykła wieś : W 735 rocznicę istnienia (1274 – 2009)

Autor : Lidia Luchter – Krupińska
Wydawnictwo : Dębno : Urząd Gminy Dębno, – 47 s. : il. kolor. ; 16×23 cm., bibliografia  s. 44.
Miejsce wydania : Dębno, 2009

Dębno. Przewodnik

Autor: Lidia Luchter-Krupińska
Wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Miejsce wydania: Tarnów, 2006

Dekanat miechowski. (tytuł dodatkowy : Monografia dekanatu miechowskiego)

Autor: (ks.) Jan Wiśniewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, (reprint: Druk. i Lit. Jan Kanty Trzebiński, Radom, 1917), [7], 335, [1] s., [7] k.tabl. : il. ; 21 cm
Miejsce wydania: Kielce, 2000

Wersja cyfrowa publikacji :

Dekoracja malarska kościoła w Orawce

Autor : Hanna Pieńkowska
Publikowany : Polska Sztuka Ludowa, R.  VII : 1953, nr 6,  s. 335 – 347

Diariusz koncertowy Ignacego Jana Paderewskiego

Autor: Małgorzata Perkowska–Waszek
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Miejsce wydania: Kraków, 1990

Dietetyka czyli ogólne prawidła zachowania się przy piciu wód lekarskich i żętycy, tudzież przy używaniu kąpiel ciepłych i zimnych oraz kąpiel morskich

Autor: Onufry Trembecki
Wydawnictwo: w drukarni c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wydania: Kraków, 1862

Diplomata Monasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam. Zbiór Dyplomów Klasztoru Mogilskiego przy Krakowie

Autor: Franciszek Piekosiński,  Eugeniusz Janota
Wydawnictwo: staraniem i nakł. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, w Druk. c. k. Uniw. Jagiell.
Miejsce wydania: Kraków, 1865

Dobczyce i okolice

Autor: Marcin Korzec
Wydawnictwo: P.U.W.  Roksana
Miejsce wydania: Krosno, 2003

Dobczyce raz jeszcze, ale całkiem inaczej…

Autor: Katarzyna Dominik
Wydawnictwo: [s. n.]
Miejsce wydania: Dobczyce, 2010

Dobczyce- Muzeum Regionalne PTTK w zamku i skansenie. Przewodnik

Autor: Władysław Kowalski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Muzeum Regionalne PTTK
Miejsce wydania: Brzozów, 1989

Dobczyce. Rozwój Miasta od założenia do połowy XVII wieku

Autor: Bożena Ruta
Wydawnictwo: Adam Ruta, projekt okładki Jadwiga Burek, łamanie Helena Jasek
Miejsce wydania: Kraków, 2008

Dobczyce: monografia historyczna

Autor: Ludwik Zarewicz
Wydawnictwo: Drukarnia „Czasu”
Miejsce wydania: Kraków, 1878

Dolina Prądnicka. Pieskowa Skała, Ojców

Autor: Franciszek Sekuła
Wydawnictwo: [n.s.]
Miejsce wydania: Ojców, 1907

Dom „Pod Jedlami” Pawlikowskich

Autor: Zbigniew Moździerz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Muzeum Tatrzańskiego
Miejsce wydania: Zakopane, 2003

Dom Józefa Mehoffera: Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie: przewodnik

Autor: Edward Waligóra
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
Miejsce wydania: Kraków, 1998

Dom pod Globusem– dawna siedziba krakowskiej Izby Handlowej i Przemysłowej

Autor: Zbigniew Beiersdorf, Jacek Purchla
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Miejsce wydania: Kraków, 1997

Dom pod Jedlami i jego twórca: studia i wspomnienia

Red.: Wiesław Wójcik
Wydawnictwo: Znak
Miejsce wydania: Kraków, 1997

Dom pod Pustką

Autor: Jerzy Bogacz
Publikowany: Almanach Ziemi Limanowskiej, nr 8, R. 3: 2002, s. 6-9

Dom w Ojczyźnie

Autor: Franciszek Pulit
Wydawnictwo: Centrum Paderewskiego
Miejsce wydania: Tarnów, Kąśna Dolna, 2001

Dominium sądeckie: od książęcego okręgu grodowego do majątku klasztoru klarysek sądeckich

Autor: Marek Barański
Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski. Wydział Historyczny
Miejsce wydania: Warszawa, 1992

Dotychczasowe wyniki badań archeologiczno – architektonicznych przy kościele św. Świrada w Tropiu, pow. Nowy Sącz

Autor: Stanisław Kozieł
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 23 : 1966, s. 105 – 115

Dotychczasowe wyniki badań archeologiczno– architektonicznych przy kościele św. Świrada w Tropiu, pow. Nowy Sącz

Autor: Stanisław Kozieł
Publikowany: Nasza Przeszłość, nr 23: R. 1966, s. 105–115

Drewniana architektura kościelna w Małopolsce w XV wieku

Autor: Ryszard Brykowski
Wydawnictwo: Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Studia z Historii Sztuki, T. 31)
Miejsce wydania: Wrocław, 1981

Drewniana architektura sakralna Karpat polskich i jej prezentacja w skansenach Polski południowej

Autor: Zygmunt Lewczuk
Publikowany: Zeszyty sądecko- spiskie, T.1 , wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006, s. 114-119

Drewniane kościoły, kaplice i dzwonnice w Krakowie

Autor: Tadeusz Śledzikowski
Publikowany: Rocznik Krakowski, T. LXXIII (73): 2007 , s. 73-93

Drewno zbawienia

Autor: Jan Flasza
Publikowany: Kronika Bocheńska, nr 4, R. 1999, s. 24-27

Droga do Bronowic: opowieść o Lucjanie Rydlu

Autor: Józef Dużyk
Wydawnictwo: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Miejsce wydania: Warszawa, 1968

Drogami skalnej ziemi : Podtatrzańska włóczęga krajoznawcza

Autor : Hanna Pieńkowska, Tadeusz Staich
Wydawnictwo : Wydawnictwo Literackie, – 569, [2] s., [4] k. tabl. : il., mapy ; 26 cm
Miejsce wydania : Kraków, 1956

Drogocenne wiano : zbiór legend o Błogosławionej Kindze księżnej polskiej, patronce górników, obrończyni wiary, matce ludu polskiego w 700 rocznicę śmierci

Autor : Kornelia Dobkiewiczowa; [il. Mariusz Wnukowski]
Wydawnictwo : Katowice : Księgarnia Św[iętego] Jacka. – 142, [2] s. : il. kolor. ; 23 cm.
Miejsce wydania : Katowice, 1988

Druga Jerozolima. Małopolskie sanktuaria: Miechów

Autor: Sylwia Piskorska-Braksa
Publikowany: Gazeta Wyborcza [dod. Gazeta w Krakowie], R. 1999, nr 276, s. 13

Drzewo genealogiczne rodu Tarłów

Autor: Lidia Luchter-Krupińska
Publikowany: Spotkania z Zabytkami, 2008, R. 32, nr 5, s. 16-17

Duchowość i historia benedyktynek w symbolice dekoracji malarskiej kościoła w Staniątkach

Autor : Lucyna Rotter
Wydawnictwo :
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, – 290 s., [18] s. tabl. : il. ; 24 cm.,  Seria :  (Textus et Studia. Seria nova / Pontificia Academia Theologica Cracoviensis. Facultas Historiae Ecclesiasticae ; vol. 1), ibliogr. s. 231-264, indeksy, ISBN : 83-7438-002-0
Miejsce wydania : 
Kraków,  2004

Duchy polskie czyli krótki przewodnik po nawiedzanych zamkach, dworach i pałacach

Autor: Bogna Wernichowska, Maciej Kozłowski
Wydawnictwo: PTTK “Kraj”
Miejsce wydania: Warszawa, 1983.

Duszpasterstwo w Niepołomicach w świetle wizytacji generalnych z lat 1596-1748

Autor: Jan Kracik (ks.)
Publikowany: Rocznik Niepołomicki, T. 1, red. Maria Jaglarz, wyd. Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim, Niepołomice, 2009, s. 50-65

Dwa inwentarze kościoła parafialnego i nieistniejącego kościoła Św. Ducha w Bieczu z w. XVII i w r. 1782

Autor: Franciszek Bujak
Publikowany: Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce (Kraków), R. 1906, t. 7, s. XXIX-XLIV.

Dwór Michałowskich w Laskowej. (Historia dworu, który został laureatem nagrody „Laur Roku” 2008)

Autor: Andrzej Osiński
Publikowany: Spotkania z Zabytkami, 2008, R. 32, nr 4

Dwór Moniaków – przyszłe orawskie muzeum regionalne

Autor : Bohdan Treter
Publikowany : Wierchy, R. 16 : 1938, s. 62 – 67

Wersja cyfrowa publikacji :

Dwór murowany w Polsce w wieku XVI (wieża, kamienica, kasztel)

Autor: Teresa Jakimowicz
Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce, PWN, (Seria: Prace Komisji Historii Sztuki, T. X)
Miejsce wydania: Warszawa-Poznań, 1979

Dwór obronny w Dębnie

Autor: Zbigniew Bocheński
Wydawnictwo: Druk. Muzeum Przemysłowego
Miejsce wydania: Kraków, 1926

Dwór w Dołędze

Autor: Władysław Konieczny
Wydawnictwo:  Tarnów : S-can Wydawnictwo, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, opracowanie graficzne, skład, łamanie: Katarzyna Kobylańska, redakcja i korekta: Dariusz Kobylański, Władysław Konieczny, wydanie I, s. 95, [1] : il. kolor., 22 cm. Publikacja współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Brzesku i Urząd Gminy w Szczurowej
Miejsce wydania: Tarnów, 2009

Dwór w Jeżowie. Szlacheckie gniazdo nad Białą Dunajcową

Autor: Piotr Gryglaszewski
Wydawnictwo: Wilczyska : Pszczelarska Oficyna Wydawnicza – Maciej Rysiewicz, słowo wstępne Jan Kieniewicz, oprac. graf. Zbigniew Karaszewski, 127, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 23×24 cm., bibliogr. s. 118-120, indeks
Miejsce wydania: Bobowa, 2009

Dwór w Modlnicy

Autor: Maria Bernasikowa
Publikowany: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki, zeszyt 2, nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1965, s. 165 – 210

Dwór Zieleniewskich : wczoraj i dzisiaj

Autor: Stanisław Orłowski
Wydawnictwo: na zlec. Urzędu Miasta w Trzebini: Wydawnictwo – Drukarnia PARADIS, 79, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
Miejsce wydania: Trzebinia, 2002

Dwor, wspaniałosc, powaga, y rządy, Jaśnie Oświeconego Xiążęćia J. M. Panstwa rzymskiego, swietey pámięći Jasnie Wielmoznego, Jego Mosci Pana, Stanisława hrabi na Wisniczu y Jarosławiu, Lubomirskiego, woiewody krakowskiego, generała Małey Polski, Krakowskiego, Białocerkiewskiego, Zatorskiego, Niepołomskiego, Spiskiego, &c. starosty. Chwalebnego zwycięzce, nád Osmánem cesárzem tureckim, z śiedmiąkroć sto tyśięcy woysk, pod Hocimem, W roku Pánskim, 1621. dniá 10. octobr. a ná wieczną pámięć, przez Stanislawa Czernieckiego, podstolego Zytomirskiego, światu pokazany. Roku 1697

Autor: Stanisław Czerniecki
Wydawnictwo: Collegium Columbinum (Biblioteka Tradycji Literackich, nr 8), [oprac. filologiczne: Wacław Walecki], reprint
Miejsce wydania: Kraków, 1997

Dwory i dworki w Polsce

Autor: Tadeusz Stefan Jaroszewski
Wydawnictwo: Sport i Turystyka MUZA S.A.
Miejsce wydania: Warszawa, 1997

Dwory. Zamki. Pałace

Autor: Roman Marcinek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Kluszczyński
Miejsce wydania: Kraków, 2002

Działalność gospodarcza i kulturalna Jakuba z Dębna

Autor: Feliks Kiryk
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Miejsce wydania: Kraków, 1965

Działalność misyjna Polski pierwszych Piastów na ziemiach przykarpackich na przełomie X i XI wieku

Autor: Henryk Kapiszewski
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 33 : 1970,  s. 5 – 34

Dziedzictwo kulturowe Babiogórców

Autor: Urszula Janicka-Krzywda
Publikowany: Światy Babiej Góry (Worlds of Babia Góra), pod red. prof. dr hab. Danuty Ptaszyckiej-Jackowskiej, zespół redakcyjny: Józef Omylak, Maciej Mażul, wydał Babiogórski Park Narodowy: Zawoja, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”: Wadowice, Jaroszowice, 2002, s. 207-229

Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, t. 1

Autor: Witold Krassowski
Wydawnictwo: Arkady
Miejsce wydania: Warszawa, 1989

Dzieje Kalwarii Zebrzydowskiej

Autor: Hieronim Eugeniusz Wyczawski
Wydawnictwo: nakładem Prowincjonatu OO. Bernardynów
Miejsce wydania: Kraków, 1947

Dzieje parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach

Autor: Michał Mikołajczyk, Katarzyna Dominik
Wydawnictwo: Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach
Miejsce wydania: Dobczyce, 2011

Dzieje parafii Szymbark

Autor: Łukasz Grzędzicki
Wydawnictwo: Remus
Miejsce wydania: Kartuzy, 1999

Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia od XIV do XVIII wieku: sprawy kariery urzędniczej i awansu majątkowego

Autor: Stanisław Cynarski,   współudział w kwerendzie i opracowanie Renata Białek, Danuta Limanowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Miejsce wydania: Warszawa, Kraków, 1996

Dzieje sztuki regionu bocheńskiego

Autor: Marian Kornecki
Publikowany: Bochnia: dzieje miasta i regionu, red. Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta, wyd. nakładem Urzędu Miasta Bochni, Bochnia, 1980, s. 200-227

Dzień eucharystyczny dziekanatu mogilskiego w Mogile, 2 i 3 lipiec 1938 r.

Wydawnictwo: Zakł. Graf. i Wyd. w Krakowie [s. 61, 3 nlb.]
Miejsce wydania: Mogiła, 1938

Dziennik podróży do Tatrów

Autor: Seweryn Goszczyński
Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, (Biblioteka Narodowa. Seria 1, nr 170), oprac. Stanisław Sierotwiński
Miejsce wydania: Wrocław, Kraków, 1958

Dziennik rysunkowy Wyspiańskiego z wycieczki na Podkarpacie. Biecz i okolica

Autor: Jan Durr
Publikowany: Ziemia, R. XXV, R. 1935, z. 9, s. 191-198

Ejże, gdzie te nasze dziedziny…

Autor: Marian Sopata
Wydawnictwo: Secesja
Miejsce wydania: Kraków, 2005

Elegia na śmierć bobowskiego cadyka

Autor : Adam Bartosz                                                                    Publikowany : Płaj : zeszyt turystyczno-krajoznawczy Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, Warszawa : Wydaw. SKPB, nr 28 : 2004, s. 92 - 97

Encyklopedia Krakowa

Red. :  red,. prowadzący Henryk Stachowski ; aut. Elżbieta Adamczyk [et al.]
Wydawnictwo : Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN. – XIV, [2], 1135, [1] s. : il. ; 30 cm.
Miejsce wydania : Warszawa, Kraków, 2000

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Energetyka krakowska 1905 – 2005

Autor : red. Waldemar Kania ; oprac. merytoryczne Janusz Lach

Wydawnictwo : Kraków : Trans-Krak, raków : Wydawnictwo Artystyczno – Graficzne. – 208 s. : il., mapa, wykr. ; 29 cm.

Miejsce wydania : Kraków, 2005

Epitafia

Autor: Jan Flasza
Publikowany: Kronika Bocheńska, nr 11, R. 1998, s. 20-24

Erazm Ciołek. Biskup i dyplomata

Autor: ks. HenrykFolwarski
Publikowany: Studia Historico–Ecclesiastica 1, R. 1935, s. 219

Erem w Czernej- wybitny przykład dawnej myśli urbanistycznej

Autor: Zbigniew Myczkowski
Publikowany: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, nr XVI, R. 1982

Eremici znad Dunajca

Autor: Urszula Janicka-Krzywda
Publikowany: Chrześcijańskie tradycje Podkarpacia, red. Urszula Janicka-Krzywda, wyd. Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków, 1996

Eremita Świrad na ziemi rodzinnej

Autor: Henryk Kapiszewski
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 23 : 1966, s. 65 – 103

Eremita Świrad w Panonii. (Ze stosunków polsko – pannońskich na przełomie X i XI wieku)

Autor: Henryk Kapiszewski
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 10 : 1959, s. 17-69

Etnoświątynia dumania

Autor: Małgorzata Skowrońska
Publikowany: Gazeta Wyborcza, 2 lutego 2009, s. 5 (dot.: wystawa rzeźb Jana Wnęka w ME w Krakowie)

Excerpta e libro mortuorum monasterii Mogilensis ordinis Cisterciensis

Wydawnictwo: wydał Wojciech Kętrzyński, z Druk. Zakł. Narod. Ossolińskich [odbitka z V. tomu dzieła: Poloniae Historica, s. 806-813]
Miejsce wydania: Lwów, 1887

Fasada magistratu od ul. Poselskiej heraldycznym opisem

Red.: Genowefa Zań-Ograbek
Wydawnictwo: „Czuwajmy”
Miejsce wydania: Kraków, 2007

Feliks Księżarski- krakowski architekt epoki romantycznego historyzmu i dojrzałego eklektyzmu

Autor: Zbigniew Jan Białkiewicz
Publikowany: Rocznik Krakowski, R. 1989, t. 55

Figura na wieży: z życia parafii

Autor: Zbigniew Wojtiuk
Publikowany: Dziennik Polski [dod. Dziennik w Miechowie], R. 2006, nr 52, s. I

Fort 31 „ Św.Benedykt”

Autor: zespół pod kier. Jana Janczykowskiego
Wydawnictwo: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Ochrony Zabytków
Miejsce wydania: Kraków, 1993

Fresk pełen zagadek

Autor: Jan Flasza
Publikowany: Kronika Bocheńska, nr 7-8, R. 1998, s. 66-69

Fundacja klasztoru karmelitów trzewiczkowych na Piasku w Krakowie

Autor: Tadeusz M. Trajdos
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 60 : 1983, s. 91 – 127

Fundator i następcy : Dyrektorzy Krakowskiego Muzeum Techniczno – Przemysłowego a kształt biblioteki muzealnej

Autor :  Jadwga Wielgut – Walczak

Publikowany : Książka, biblioteka, informacja : między podziałami a wspólnotą,  II ;  pod red.  Jolanty Dzieniakowskiej, Izabeli Krasińskiej, Moniki Olczak-Kardas ; przekł. na jęz. ang. Andrzej Diniejko, przekł. na jęz. ukraiński Oleg Leszczak. -  Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2011

Galeria portretowa w klasztorze OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (katalog)

Autor: Janina Dzik
Wydawnictwo: Calvarianum
Miejsce wydania: Kalwaria Zebrzydowska, 2002

Galicyjskie Cmentarze Wojenne. Przewodnik: Beskid Niski i Pogórze

Autor: Roman Frodyma
Wydawnictwo: Rewasz
Miejsce wydania: Warszawa-Pruszków, 1995

Geneza i charakterystyka sztuki Baltazara Fontany

Autor: Julian Pagaczewski
Publikowany: Rocznik Krakowski, T. XXX (30): 1938, s. 1-48

Gmina Brzeszcze w latach okupacji niemieckiej 1939-1945: przewodnik po wybranych miejscach pamięci

Autor: Jacek Lachendro
Wydawnictwo: Urząd Gminy w Brzeszczach
Miejsce wydania: Brzeszcze, 2009

Gmina Czchów i okolice

Autor: Jerzy Arlet, Agnieszka Karecka
Wydawnictwo: Krosno : „Roksana”
Miejsce wydania: Czchów, 2000

Gmina Szczucin

Autor: Hanna Lawera, Artur Bata
Wydawnictwo: Apla
Miejsce wydania: Krosno, 2002

Goetz-Okocimscy: kronika rodzinna 1590–2000

Autor: Jan Włodek
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Miejsce wydania: Kraków, 2001

Górale Babiogórscy jako grupa etnograficzna

Autor: Urszula Janicka-Krzywda
Publikowany: Monografia Zawoi, red. Urszula Janicka-Krzywda, wyd. Wydawnictwo Forma, Urząd Gminy Zawoja, Kraków, Zawoja, 1996, s. 167-174

Gorce i Beskid Wyspowy

Autor: Stanisław Figiel, Jarosław Swajdo
Wydawnictwo: Pascal
Miejsce wydania: Bielsko-Biała, 2000

Gorce. Przewodnik monograficzny

Autor: Andrzej Matuszczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Górskie
Miejsce wydania: Poronin, 1992

Gorlicka ósemka : przewodnik

Autor : Andrzej Piecuch
Wydawnictwo : Nowy Sącz : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec ; Gorlice : Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Gorlicach, wyd. 2 rozsz., 156 s. : il. kolor. ; 21 cm, bibliogr. s. 154 – 155
Miejsce wydania : Gorlice, 2009

Gorlickie (przewodnik)

Autor: Bogdan Mościcki
Wydawnictwo: Rewasz
Miejsce wydania: Gorlice-Pruszków, 1992

Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu

Autor : Marian Kornecki
Wydawnictwo : Kraków : Wydawnictwo Literackie, (Krak : DWWLA) – 147, [5] s. : il. ; 21 cm.
Miejsce wydania : Kraków, 1987

Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500 – 1540

Autor : Jerzy Gadomski
Wydawnictwo : Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN. Oddział. -  131, [1] s., [217] s. tabl. : il. ; 30 cm.
Miejsce wydania : Warszawa, Kraków, 1995

Grabski Andrzej Feliks, Święty Świerad (Saint Andrew Zoeradus), Roma 1966, 1967

Autor:  J. T. Milik
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 27 : 1967, s. 263 – 267 [recenzja]

Grabski Andrzej Feliks, Święty Świerad, Kraków 1967

Autor:  J. T. Milik ks.
Publikowany: Nadbitka z : Nasza Przeszłość. Studia z dziejów kościoła i kultury katolickiej, T. 27 : 1967 [recenzja]

Grobowce rodziny Tarnowskich w kościele katedralnym w Tarnowie

Autor: Józef [Edward] Dutkiewicz
Wydawnictwo: nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Tarnowie, wyd. Magistrat Miasta Tarnowa, Druk. Zygmunta Jelenia pod zarządem Wł. Mroza
Miejsce wydania: Tarnów, 1932

Gród św. Kingi = Saint Kinga’s town = Stadt der hl. Kinga

Autor : Adam Bujak ; Leszek Sosnowski : koncepcja graf. i wydawnicza
Wydawnictwo :  Kraków : Biały Kruk, wstęp Jerzy Leśniak ; tł. ang. Michał Pawica, Aleksander Ptak, tł. niem. Adam Sosnowski], – 191, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm, ISBN 978-83-60292-51-8
Miejsce wydania : Kraków : 2007

Grodzisko skalskie nad Prądnikiem albo tzw. Pustelnia Błogosławionej Salomei w XIII wieku

Autor: Mieczysław Rokosz
Publikowany: Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera, R. 1995, t. X

Grodzisko Szczyrzyckie– legendy, hipotezy, fakty

Autor: (O.) Krzysztof Morajko
Publikowany: Almanach Sądecki, R. 12, nr 4/45, 2003, s. 3-21

Grybów i region grybowski

Autor: Piotr Wróbel
Publikowany: Grybów. Studia z dziejów miasta i regionu, T. I, praca zbiorowa pod red. Danuty Quirini-Popławskiej, wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „UNIVERSITAS”, książka wydana z dotacji Urzędu Miasta Grybów, Kraków, 1992, s. 259-314

hasło: Andrzej Świerad

Publikowany: Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, pod red. Aleksandry Witkowskiej osk., wyd. Księgarnia św. Wojciecha, wyd. II poszerz., Poznań, 1999, s. 67-76

hasło: bł. Szymon z Lipnicy

Autor: Wincenty Zaleski (ks.)
Publikowany: Święci na każdy dzień, wyd. uzup., Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, 2001, s. 404 – 406

hasło: bł. Szymon z Lipnicy

Autor: Wincenty Zaleski  (ks.)
Publikowany: Święci na każdy dzień, wyd. Wydawnictwo Salezjańskie, wyd. uzup.,  Warszawa, 2001, s. 404–406

hasło: Grybów

Publikowany: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. II , Warszawa, 1881, s. 184

hasło: Kraków

Publikowany: Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, cz. III, zesz. 2, red. Franciszek Sikora, Wydawnictwo Secesja, Kraków, 1997

hasło: Lachowice

Publikowany: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski T. 6, Warszawa, 1885

hasło: Lanckorona

Publikowany: Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, cz. III, zesz. 2, red. Franciszek Sikora,Wydawnictwo Secesja, Kraków, 1997

hasło: Miechów

Publikowany: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski T. 6, Warszawa, 1885

Wersja cyfrowa publikacji:

 

hasło: Misjonarze

Publikowany: Encyklopedja Kościelna podług teologicznej Encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób wydana przez X. Michała Nowodworskiego,  wyd. w Drukarni F. Czerwińskiego i S. Niemiery, Warszawa, 1881, Tom XIV, s. 432–451

hasło: Mogiła

Publikowany: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski T. 6 , Warszawa, 1885, s. 585 – 590

Wersja cyfrowa publikacji:

hasło: Mogiła

Autor: ks. Stanisław Gall i 8 innych
Publikowany: Podręczna Encyklopedya Kościelna, T. XXVII-XXVIII, wyd. G. Gebethner i S-ka, Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolfa, Kraków, Warszawa, 1912

hasło: Młoszowa

Publikowany: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski,  T. 6, Warszawa, 1885,  s. 537

Wersja cyfrowa publikacji:

hasło: Orkan Władysław

Autor: Elżbieta Wojtas-Ciborska
Publikowany: Księga Limanowian: biografie ludzi związanych z Ziemią Limanowską, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej, cz. 1, Limanowa, 2006

hasło: Spytkowice

Publikowany: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 11, wyd. z zasiłku kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowem imienia D-ra Mianowskiego, (przedruk), Warszawa, 1890, s. 151 – 152

Wersja cyfrowa publikacji

hasło: Staniątki

Publikowany: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 11, wyd. z zasiłku kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowem imienia D-ra Mianowskiego, (przedruk), Warszawa, 1890, s. 182-183

Wersja cyfrowa publikacji

hasło: Stróże

Publikowany: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 11, wyd. z zasiłku kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowem imienia D-ra Mianowskiego, (przedruk), Warszawa, 1890, s. 412

Wersja cyfrowa publikacji

 

hasło: Stryszów

Publikowany: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 11, wyd. z zasiłku kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowem imienia D-ra Mianowskiego, (przedruk), Warszawa, 1890, s. 445

Wersja cyfrowa publikacji

hasło: Sucha

Publikowany: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 11, wyd. z zasiłku kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowem imienia D-ra Mianowskiego, (przedruk), Warszawa, 1890, s. 526-527

 Wersja cyfrowa publikacji

hasło: Szalowa

Publikowany: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 11, wyd. z zasiłku kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowem imienia D-ra Mianowskiego, (przedruk), Warszawa, 1890, s. 772 – 773

Wersja cyfrowa publikacji

hasło: Szczawnica

Publikowany: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 11, wyd. z zasiłku kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowem imienia D-ra Mianowskiego, (przedruk), Warszawa, 1890, s. 822 – 825

Wersja cyfrowa publikacji

hasło: Szczyrzyc


Publikowany: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 11, wyd. z zasiłku kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowem imienia D-ra Mianowskiego, (przedruk), Warszawa, 1890, s. 875 – 877

Wersja cyfrowa publikacji

hasło: Szymbark

Publikowany: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. XII, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa, 1892

hasło: Tarnów

Publikowany: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. XII, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa, 1892

hasło: Tomaszowice

Publikowany: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. XII, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa, 1892

hasło: Tropie

Publikowany: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. XII, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa, 1892

hasło: Trybsz

Publikowany: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. XII, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa, 1892

hasło: Trzebinia

Publikowany: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. XII, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa, 1892

hasło: Tyniec

Publikowany: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. XII, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa, 1892

Hełm z posągiem. Monumentalna figura na wieży miechowskiej bazyliki

Autor: (WOJ)
Publikowany: Dziennik Polski, 30 X 2006

Historia dąbrowskiej synagogi

Autor: Jarosław Gęza
Publikowany: Nowe Powiśle Dąbrowskie, nr 2, R. 1998, s. 14

Historia dworu w Stryszowie

Autor: Alicja Gałecka–Paduchowa
Publikowany: Dwór polski w XIX wieku: zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały IV seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kielce 2-4 października 1998, red. Teresa Hrankowska, SHS „Arx Regia”, Warszawa, 1998,  s. 287–296.

Historia i architektura Krakowa w zarysie

Autor: Jacek Purchla, Marcin Fabiański
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Miejsce wydania: Kraków, 2001

Historia i dzień dzisiejszy wiśnickiego zamku

Autor: Urszula Orman
Publikowany: Gazeta Krakowska, R. 11: 1983 (lipiec), nr 161, s. 4

Historia i kult figury Matki Bożej „od oczu” w kościele Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny w Tuchowie

Red.: Kazimierz Plebanek
Wydawnictwo: [S.l.]: Archiwum, 2003 (Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów)
Miejsce wydania: Tuchów, 2003

Historia Krzeszowic. Okres międzywojenny

Autor: Łukasz Skalny
Wydawnictwo: Krzeszowice : [Urząd Miejski], Wydawnictwo Kubajak, druk: Del`Art, 168 s. : il. ; 21 cm
Miejsce wydania: Krzeszowice, 2004

Historia odkopanego zamku: o społecznej roli działaczy PTTK w Dobczycach

Autor: Władysław Kowalski
Publikowany: Ziemia: prace i materiały krajoznawcze [Zarząd Główny PTTK], R. 1968, wyd. 1970, s. 225-231

Historia parafii grybowskiej i okolicznych wsi od XIV w. do 1772 r.

Autor: Danuta Quirini-Popławska
Publikowany: Grybów. Studia z dziejów miasta i regionu, T. I, praca zbiorowa pod red. Danuty Quirini-Popławskiej, wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „UNIVERSITAS”, praca wydana z dotacji Urzędu Miasta Grybów, Kraków, 1992, s. 197-243

Historia Starego Sącza: praca zbiorowa [T. 2]. 1939-1980

Red.: Feliks Kiryk
Wydawnictwo: „Secesja”
Miejsce wydania: Kraków, 1995

Historia Starego Sącza: praca zbiorowa. [T.1]. Od czasów najdawniejszych do 1939 roku

Red.: Henryk Barycz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Miejsce wydania: Kraków, 1979

Historia Zawoi do końca XIX wieku

Autor: Zbigniew Janicki
Publikowany: Monografia Zawoi, red. Urszula Janicka-Krzywda, wyd. Wydawnictwo Forma, Urząd Gminy Zawoja, Kraków, Zawoja, 1996, s. 35-60

Historya o kościele OO. Karmelitów i kaplicy na Piasku, oraz wiadomość o obrazie Najświętszej Maryi Panny cudami wsławionym podana w skróceniu i wyjątkach

Autor: Romuald Kaczkowski
Wydawnictwo: nakładem autora
Miejsce wydania: Kraków, 1883

Historycznie i ludowo : muzeobranie w Dołędze i w Zalipiu / – (Tarnowskie)

Autor : (KROP);  fot. Ewa Kropiowska
Publikowany : Gazeta Krakowska .-2006, nr 224 (25.09); dod. Gazeta Krakowska Tarnowska, s. 2

Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Olkuskiem

Autor: Jan Wiśniewski
Wydawnictwo: Drukarnia Szkoły Rzemiosł w Marjówce Opoczyńskiej, 596 s., [17] k. tabl. : il. ; 22 cm
Miejsce wydania: Marjówka Opoczyńska, 1933

Wersja cyfrowa publikacji :

Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Olkuskiem

Autor : (ks.) Jan Wiśniewski
Wydawnictwo : Kielce : Jedność, [reprint : Marjówka Opoczyńska : Druk Szkoły Rzemiosł, 1933], Wydano z okazji obchodów jubileuszu Święty Krzyż 2000. Wydano z okazji obchodów jubileuszu Święty Krzyż 2000, 596, [4] s., [16] k. tabl. : il., fot., portr. ; 21 cm
Miejsce wydania : Kielce , [2000]

Wersja cyfrowa publikacji :

 

Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem

Autor : ( ks.) Jan Wiśniewski

Wydawnictwo : „Jedność”. – 512 s., [2] k. tabl. : il., fot., portr. ; 21 cm ; wydano z okazji obchodów jubileuszu Święty Krzyż 2000 [reprint : Marjówka : Druk Szkoły rzem. 1927 r,]

Miejsce wydania : Kielce, 2000

Historyczny Prokocim

Autor: Tomasz Ściężor
Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia
Miejsce wydania: Kraków-Prokocim, 2004

Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A. w Krakowie: 1949-1999

Autor: Maciej Choma
Wydawnictwo: Firma Wydawnicza Trans-Krak
Miejsce wydania: Kraków, 1999

Ignacy Jan Paderewski o sobie: zarys biografii wzbogacony listami artysty

Autor: Małgorzata Perkowska–Waszek, oprac. drugiej części Krystyna Szymańska
Wydawnictwo: Centrum Paderewskiego
Miejsce wydania: Tarnów, Kąśna Dolna, 2004

Ignacy Jan Paderewski. Artysta i polityk

Autor: Małgorzata Perkowska, Jolanta Kessler-Chojecka, et. al.
Wydawnictwo: Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej, Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie, (1 dysk optyczny CD–Rom)
Miejsce wydania: Warszawa, 1991

Igołomia: Osada wczesnośredniowieczna

Autor: Anna Pawlus
Publikowany: Prace Komisji Archeologicznej PAN Oddział w Krakowie, nr 2, R. 1961

Ikonografia miast województwa krakowskiego w krakowskich zbiorach graficznych

Autor: Zbigniew Beiersdorf
Publikowany: Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, red. Marian Kornecki, współpraca Maria Majka, wyd. Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zespół Dokumentacji Zabytków, Wydział Kultury Prezydium WRN, Kraków, 1970, s. 111-213

Ilustrowany opis c. k. Zakładu Zdrojowego w Krynicy

Autor: Michał Zieleniewski
Wydawnictwo: czcionkami Druk. „Czasu”, pod Zarz. Józefa Łakocińskiego, nakładem c. k. Zarządu Zdrojowego
Miejsce wydania: Kraków, 1880

Ilustrowany przewodnik po Ziemi Olkuskiej

Autor: Antoni Wiatrowski
Wydawnictwo: nakładem Zarządu Obwodu Związku Harcerstwa Polskiego
Miejsce wydania: Olkusz, 1938

Ilustrowany przewodnik w podróży do Szczawnicy

Autor: Michał Zieleniewski
Wydawnictwo: Kraków, Druk. „Czasu”, 1869, Krynica, Warszawa, w Drukarni S. Ungra, 1861

Informator turystyczny powiatu olkuskiego

Autor: Jerzy Małecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne
Miejsce wydania: Kraków, 1967

Inkunabuły klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu. Aktualny stan badań

Autor: Jolanta M. Marszalska
Publikowany: Rocznik Sądecki, T. 30: 2002, s. 139-156

Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu

Autor: Jolanta M. Marszalska
Publikowany: Rocznik Sądecki , R. 30: 2002, s. 139-156

Inwentaryzacya zabytków Galicyi zachodniej. Powiat gorlicki

Autor : Stanisław Tomkowicz                                                                                      Publikowany : Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. 1 / [przedm. Maryan Sokołowski]. – Kraków : nakł. Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej, 1900 (Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego). – XV, 557, [2] s., [7] k. tabl. : il. ; 32 cm, s. 167 – 319

Inwentaryzacya zabytków Galicyi zachodniej. Powiat grybowski

Publikowany : Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. 1 / [przedm. Maryan Sokołowski]. – Kraków : nakł. Grona Konserwatorów Galicyi Zachodn., 1900 (Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego). – XV, 557, [2] s., [7] k. tabl. : il. ; 32 cm, s. 101 – 165

Inwentarz Archiwum Benedyktynek w Staniątkach

Autor: Wacław Kolak, Józef Marecki, Sławomir Radoń
Wydawnictwo: Wydawnictwo UNUM, Towarzystwo PRO ARCHIVO
Miejsce wydania: Kraków, 2003

Jak powstał nowoczesny Kraków. Studia nad rozwojem budowlanym miasta w okresie autonomii galicyjskiej

Autor : Jacek Purchla
Wydawnictwo : Kraków : Wydawnictwo Literackie . – Wyd. 2 przejrz. i uzup. -, 1990. – 143, [4] s., [96] s. tabl. : fot., pl. ; 25 cm.
Miejsce wydania : Kraków, 1990

Jakub z Dębna na tle wewnętrznej i zagranicznej polityki Kazimierza Jagiellończyka

Autor: Feliks Kiryk
Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN (Prace Komisji Nauk Historycznych nr 18)
Miejsce wydania: Wrocław, 1967

Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne

Autor: Stanisława Serafińska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Miejsce wydania: Kraków, 1955

Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne

Autor: Stanisława Serafińska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie, wyd. 2 (Seria: Pamiętniki i wspomnienia, pod red. Tadeusza Bukowskiego)
Miejsce wydania: Kraków, 1958

Jan Paderewski (1860–1941). Portret człowieka, artysty, męża stanu. Wystawa w pięćdziesiątą rocznicę śmierci (katalog)

Autor: Małgorzata Perkowska–Waszek
Wydawnictwo: Katedra Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Jagiellońska
Miejsce wydania: Kraków, 1991

Jan Paderewski (1860–1941). Portret człowieka, artysty, męża stanu. Wystawa w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Muzeum UJ–Collegium Maius, 31 V–23 VI 1991, [katalog wystawy]

Oprac.: Małgorzata Perkowska–Waszek
Wydawnictwo: Katedra Muzykologii UJ, Biblioteka Jagiellońska
Miejsce wydania: Kraków, 1991

Jerozolima przy trasie nr 7: Bazylika Bożogrobców. Poczuć zapach średniowiecza

Autor: Wojciech Pelowski
Publikowany: Gazeta Wyborcza [dod. Gazeta Powiatowa: Powiat Miechowski], R. 2001, nr 188,  s. I

Jeszcze Polska nie zginęła …

Autor: Jan Flasza
Publikowany: Kronika Bocheńska, nr 5, R. 2007, s. 31-33

Jeszcze słowo o dokumencie Legata Idziego dla klasztoru Benedyktynów w Tyńcu

Autor: Franciszek Piekosiński
Wydawnictwo: z Druk. Wł. Łozińskiego (Zarządca W. J. Weber), (odb. z Kwartalnika historycznego), r. 1889, zesz. 1, Lwów

Jezioro Rożnowskie : Gmina Gródek nad Dunajcem

Autor : tekst Andrzej Krupczyński, zdj. Marek Nowakowski
Wydawnictwo : Nowy Sącz : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, [tł. Michał Mieluch (j. ang.), Agencja MERITUM (j. niem.), Dariusz Żuk – Olszewski (j. słow.), – [84] s. : il. kolor. ; 30 cm, tekst w jęz. niem., ang., pol i słow., ISBN 978-83-60822-37-1
Miejsce wydania : Nowy Sącz, 2008

Jezioro Rożnowskie i Czchowskie : 27 wycieczek rowerowych

Autor : Marek Ryglewicz
Wydawnictwo : Nowy Sącz : Wydawnictwo Fundacja,  – 91, [1] s. : il., mapy ; 20 cm.,  ISBN: 83-88887-49-1
Miejsce wydania : Nowy Sącz, 2005

Jezuicki kościół Serca Jezusa w Krakowie

Autor: Jerzy Lech Kontkowski
Wydawnictwo: WAM
Miejsce wydania: Kraków, 1994

Jezuicki kościół Serca Jezusa w Krakowie

Autor: Lech Kontkowski
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 64 : 1985, s. 113 – 165

Józef Mehoffer

Autor: Anna Zeńczak, Joanna Wapiennik-Kossowicz, TeresaBałuk-Ulewiczowa (tł.)
Wydawnictwo: Olszanica: Bosz, Muzeum Narodowe w Krakowie
Miejsce wydania: Kraków, 2006

Józef Mehoffer

Autor: Katarzyna Roj
Wydawnictwo: De Agostini Polska
Miejsce wydania: Warszawa, 2005

Józef Mehoffer: Opus Magnum. Przewodnik po wystawie : wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, styczeń-kwiecień 2000

Autor: Joanna Wapiennik-Kossowicz, red. Barbara König
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe
Miejsce wydania: Kraków, 2000

Jubileusz kalwaryjskiego sanktuarium 1602-2002

Red.: Fidelis Maciołek
Wydawnictwo: Calvarianum
Miejsce wydania: Kalwaria Zebrzydowska, 2001

Kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii Muzeum- Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

Autor: Józef Knapczyk
Publikowany: Rocznik Babiogórski, R. 7: 2005, s. 107-114

Wersja cyfrowa publikacji

Kalwaria Zebrzydowska

Autor: Wiesław Franciszek Murawiec
Wydawnictwo: Wydawnictwo OO. Bernardynów
Miejsce wydania: Kalwaria Zebrzydowska, 1987

Kalwaria Zebrzydowska : Lanckorona i okolice : przewodnik historyczny

Autor: Jerzy Henryk Harasimczyk
Wydawnictwo: Roksana
Miejsce wydania: Krosno, 2002

Kalwaria Zebrzydowska : mini przewodnik

Autor: tekst Janusz Jędrygas, fot. P. Hankus
Wydawnictwo: Grafikon
Miejsce wydania: Wadowice, [ok. 2001]

Kalwaria Zebrzydowska : Passions-Mariensanktuarium : Vademecum

Autor: Mikołaj Władysław Rudyk o. OFM, fot. Berard Lasyk [i inni]
Wydawnictwo: „Calvarianum”
Miejsce wydania: Kalwaria Zebrzydowska, 2004

Kalwaria Zebrzydowska i jej okolice pod względem dziejowym i archeologicznym

Autor: Józef Łepkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Dzieł Katolickich, wytłoczono u Stanisława Gieszkowskiego, ryciny (litografie) wykonał Karol Balicki
Miejsce wydania: Kraków, 1850

Kalwaria Zebrzydowska na pocztówce. 400 Lecie Kalwarii

Autor: ks. płk Zygmunt Wojciech Gola
Wydawnictwo: „Calvarianum”
Miejsce wydania: Kalwaria Zebrzydowska, 2002

Kalwaria Zebrzydowska na tle innych ośrodków pielgrzymkowych w Karpatach Polskich

Autor: Izabela Sołjan
Publikowany: „Peregrinus Cracoviensis” 2/1995 – Materiały z sympozjum pt. „Tradycja, współczesność i przyszłość pielgrzymek w Kalwarii Zebrzydowskiej, (24-26.IV. 1995)”, wydawca: Instytut Geografii UJ, Wydawnictwo: „Secesja”, Kraków 1995, s. 77-91

Kalwaria Zebrzydowska — Polska Jerozolima skarbem Kościoła i narodu polskiego

Red.: Czesław Gniecki
Wydawnictwo: Calvarianum
Miejsce wydania: Kalwaria Zebrzydowska, 2002

Kalwaria Zebrzydowska: historia klasztoru Bernardynów i kalwaryjskich dróżek

Autor: Hieronim Eugeniusz Wyczawski
Wydawnictwo: Calvarianum
Miejsce wydania: Kalwaria Zebrzydowska, 1987

Kaprys Salome

Autor: Jan Flasza
Publikowany: Kronika Bocheńska, nr 6, R. 1997, s. 26-30

Karmel w Krakowie i Czernej. Listy s. Marii Ksawery Czartoryskiej z lat 1874 – 1918

Autor: Janusz Nowak
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 92 : 1999, s. 401 – 459

Kasper Kurcz- renesansowy malarz krakowski

Autor: Andrzej Fischinger
Publikowany: Studia Renesansowe, T. II, 1957, (red.) Michał Walicki, wyd. Państwowy Instytut Sztuki, Wrocław, 1956

Katalog archiwum Opactwa Cystersów w Mogile

Autor: Kazimierz Kaczmarczyk, Gerard Kowalski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sekcji Archiwalnej Grona Konserwatorskiego Nr 1, [s. XXXII, 434, 1 nlb., tabl. 1]
Miejsce wydania: Kraków, 1918

Katalog inkunabułów biblioteki Opactwa mogilskiego oraz Katalog inkunabułów biblioteki Klasztoru Cysterskiego w Szczyrzycu

Autor: Gerard Kowalski
Wydawnictwo: nakładem Akad. Umiej., Druk. Uniw. Jagiell.
Miejsce wydania: Kraków, 1915

Katalog inkunabułów Biblioteki Opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu

Autor: Jolanta M. Marszalska (komentarz i opracowanie)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Benedyktynów
Miejsce wydania: Kraków, Tyniec, 2002

Katalog opatów klasztoru premonstrateńskiego w Brzesku-Hebdowie 1179 – 1732

Autor: Stanisław Kuraś
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 9 : 1959, s. 39-49

Katalog opatów mogilskich w Średniowieczu

Autor: Marcin Starzyński
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 100  : 2003, s.  77 – 125

Katalog opatów tynieckich

Autor: Paweł Sczaniecki
Wydawnictwo: Nadbitka z: Nasza Przeszłość, T. 49 : 1978
Miejsce wydania: Kraków, 1979

Katalog opatów tynieckich

Autor: Paweł Sczaniecki
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 49 : 1978,  s. 9 – 244, [Kazimierz Janicki: Słowo opata: s. 7 - 8]

Katalog rękopisów Archiwum Klasztoru Ojców Reformatów w Bieczu

Autor: Lucyna Nowak
Publikowany: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, R. 1993, t. 62, s. 262-312

Katalog rękopisów Archiwum Klasztoru Ojców Reformatów w Bieczu

Autor: Lucyna Nowak
Publikowany: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne , R. 1993, t. 62, s. 262-312

Katalog zabytków sztuki w Polsce : T. 1: Województwo Krakowskie, [1] Tekst, [2] Ilustracje

Red. : Jerzy Szablowski
Wydawnictwo : Państwowy Instytut Sztuki. Dział Inwentaryzacji Zabytków
Miejsce wydania : Warszawa, 1953

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV, Kościoły i klasztory Śródmieścia, 2. [1], Seria: Miasto Kraków, cz. 3

Autor: Adam Bochnak, Jan Samek
Wydawnictwo: Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki
Miejsce wydania: Warszawa, 1978

Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. IV: Miasto Kraków, część IV. Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory, 1, Tekst, Ilustracje

red.: Izabella Reyduch-Samkowa, Jan Samek
Wydawnictwo: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Miejsce wydania: Warszawa, 1987

Katalog zabytków sztuki. Tom IV: Miasto Kraków, cz. V Kazimierz, Stradom. Kościoły i klasztory, (cz.1: Tekst, cz.2: Ilustracje)

Red.: Izabella Rejduch–Samkowa i Jan Samek
Wydawnictwo: Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Miejsce wydania: Warszawa, 1994

Katarzyna Smreczyńska

Autor: Anna Stożek
Publikowany: Almanach Ziemi Limanowskiej, nr 3, R. 3: 2001, s. 21-23 [Matka Orkana]

Katedra, niegdyś kollegiata w Tarnowie wraz z krótką wzmianką o innych kościołach tarnowskich. Szkic historyczny na pamiątkę 500. rocznicy istnienia tegoż kościoła

Autor: Franciszek Herzig
Wydawnictwo: Magistrat Miasta Tarnowa
Miejsce wydania: Tarnów, 1900

Kazimierz Wielki i jego stosunek do Bochni i Bocheńszczyzny

Autor: Stanisław Fischer
Wydawnictwo: Tymczasowy Wydział Powiatowy w Bochni
Miejsce wydania: Bochnia, 1934

Kiedy i skąd przyszli Polacy na Orawę [oraz] Z dziejów zbójnictwa na Orawie

Autor: Władysław Semkowicz
Wydawnictwo: (odbitka z: Ziemia, R. 16, 1931, nr 8-10)
Miejsce wydania: Warszawa, 1931

Klaryski starosądeckie a sztuki piękne w XVII i XVIII wieku

Autor: Bolesław Kumor
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 25 : 1966, s. 179-220

Klaryski z dynastii Piastów

Autor: Patrycja Gąsiorowska
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 94 : 2000,  s. 119 – 134

Klasztor Błogosławionej Kingi w Starym Sączu

Autor: Ryszard Banach, Janina Mirer, Szymon Mirer
Wydawnictwo: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy
Miejsce wydania: Kraków, 1996

Klasztor OO. Cystersów w Szczyrzycu w świetle wstępnych rozpoznań archeologiczno – architektonicznych

Autor: Beata Kwiatkowska–Kopka
Publikowany: Almanach Sądecki, R. XII: 2003, nr 4 (45),  s. 29-37

Wersja cyfrowa publikacji

Klasztor PP. Benedyktynek w Staniątkach w 700-ną rocznicę

Autor: S. R.
Publikowany:Przewodnik katolicki. Pismo ilustrowane dla rodzin katolickich, R. 34: 1928, nr 45, s. 670-671

Klasztor zabytkiem: dziewięć lat owocnych prac

Autor: Beata Kosińska
Publikowany: „Gazeta Krakowska”, 2005, R. 57, nr 142, (21. 06), dod. „Gazeta Gorlicka”, nr 25, s. 3

Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, pod red. H. E. Wyczawskiego, Kalwaria Zebrzydowska 1985

Autor: Roland Prejs
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 68 : 1987, s. 273 – 276 [recenzja]

Kocham Miechów. Przewodnik po miejscach ciekawych i nieznanych

Red.: Agata Wawryszczuk, Włodzimierz Barczyński, Stanisław Piwowarski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Jagiellonia S. A., wyd. 2 [Dziennik Polski Prezentuje]
Miejsce wydania: Kraków, 2004

Kolegium Pijarów w Krakowie

Autor: Adam Pitala
Wydawnictwo: Archiwum Pijarów
Miejsce wydania: Kraków, 1994

Kolonia kolejowa w Nowym Sączu- zabytkowe osiedle robotnicze z końca XIX wieku

Autor: Wojciech Śliwiński
Publikowany: Rozwój przestrzenny miast galicyjskich polożonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej: materiały z sesji, Jasło 23, 24 kwietnia 1999, red. Zbigniew Beiersdorf, Andrzej Laskowski, wyd. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Jasło, 2001

Koloniści niemieccy na ziemi sądeckiej

Autor : Józef Marecki, Lucyna Rotter
Wydawnictwo : Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 20 s. : il. kolor. ; 21 cm
Miejsce wydania : Nowy Sącz, 2010

Kolonizacja józefińska w galicyjskich Karpatach

Autor: Andrzej Wielocha
Publikowany: Płaj. Zeszyt turystyczno – krajoznawczy Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, nr 19 : 1999

Kolorowe Zalipie : informator turystyczny

Autor : Adam Bartosz, Anna Bartosz
Wydawnictwo :  Muzeum Okręgowe w Tarnowie, wyd. 4, 32 s. : il. kolor. ; 21 cm., streszcz. ang., fr., niem.
Miejsce wydania : Tarnów, 2005

Kolorowe Zalipie = The colourful Zalipie : przewodnik = (guidebook) WYD: Tarnów : Olesno : Muzeum Okręgowe ; Urząd Gminy (Tarnów : „Unigrafic”).

Autor : Adam Bartosz, Anna Bartosz
Wydawnictwo : Tarnów : Olesno : Muzeum Okręgowe ; Urząd Gminy (Tarnów : „Unigrafic”), 46 s. : fot. kolor., pl. ; 17 cm., summ.
Miejsce wydania : Tarnów, 1992

Komenda – okresem rozwoju czy stagnacji klasztoru cystersów w Szczyrzycu

Autor: Jolanta M. Marszalska
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 109 : 2008, s. 269-286

Koncepcje i dzieje powstania wschodniego portalu wejściowego siedziby krakowskiego magistratu

Autor: Paweł Dettloff
Publikowany: Siedziby władz miasta Krakowa. Krakowska Teka Konserwatorska, T. VI, red. Halina Rojkowska-Tasak, nakładem Urzędu Miasta Krakowa. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oddział Ochrony Zabytków, Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków, 2007

Kopalnia Brzeszcze wczoraj i dziś

Autor: Jan Leszek Ryś, Kazimierz Tomczyk, et al.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Prasa Beskidzka
Miejsce wydania: Brzeszcze, 2003

Kopalnia soli w Bochni. Monografia turystyczna

Autor: Stanisław Warcholik
Wydawnictwo: „Kraj” (Popularna Biblioteka Krajoznawcza)
Miejsce wydania: Warszawa, 1952

Korespondencja, T. 2, 1938-1944 [Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski]

Red.: Mirosław Wójcik (wstęp, oprac. tekstu, przyp. i indeks)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej
Miejsce wydania: Kielce, 2002

Korespondencja, T.1, 1936-1937 [Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski]

Red.: Mirosław Wójcik (wstęp, oprac. tekstu i przyp.)
Wydawnictwo: Mirosław Wójcik (wstęp, oprac. tekstu i przyp.)
Miejsce wydania: Kielce, 2002

Koronacja i jej jubileusze

Autor: Jan Flasza
Publikowany: Kronika Bocheńska, nr 10, R. 1999, s. 28-33

Kościół czy muzeum? Funkcja zabytków sakralnych obrządku łacińskiego na przykładzie wybranych obiektów architektury w Sądeckim Parku Etnograficznym (Nowy Sącz)

Autor: Robert Ślusarek
Publikowany: Zeszyty sądecko- spiskie; T. 1, wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006

Kościół i klasztor Franciszkanów-Reformatorów w Bieczu

Autor: Jan Pasiecznik
Wydawnictwo: Wydawnictwo Prowincji i Franciszkanów-Reformatorów
Miejsce wydania: Kraków, 1984

Kościół pw. Wszystkich Świętych. Ptaszkowa. 1555-2005

Autor: Maria Marcinkowska
Wydawnictwo: Goldruk
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 2005

Kościół romański we wsi Prandocinie pod Słomnikami

Autor : Władysław Łuszczkiewicz

Publikowany : Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce. – Kraków : Wydaw. AU. – T.4:1889/1891

Kościół Salwatora na Zwierzyńcu w świetle badań archeologicznych

Autor: Teresa Radwańska
Publikowany: Materiały Archeologiczne, T. XXII, 1984

Kościół ss. norbertanek w Imbramowicach pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła

Wydawnictwo: Klasztor ss. Norbertanek
Miejsce wydania: Imbramowice, 1998

Kościół św. Katarzyny w Krakowie

Autor: Jan Kuś
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 33 : 1970,  s. 45 – 60

Kościół św. Katarzyny z klasztorem oo. Augustianów

Autor: Władysław Łuszczkiewicz
Wydawnictwo: Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, Seria : Biblioteka Krakowska nr 8
Miejsce wydania: Kraków 1898

Kościół św. Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie

Autor: Zygmunt Gawlik
Publikowany: Biuletyn Historii Sztuki, R. X, 1948, s. 1-22

Kościół św. Świerada w Tropiu nad Dunajcem

Autor: Stefan Świszczowski
Publikowany: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Teoria i Historia, T. 4: 1959, s. 265–268

Kościół św. Wojciecha w Kościelcu (pod Proszowicami), [w:] Zabytek architektury XIII wieku

Autor : Władysław Łuszczkiewicz

Publikowany : Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce. – Kraków : Wydaw. AU. – T.1 : 1877/1879, zesz. 3

Kościół w Niepołomicach

Autor: Krystyna Sinko-Popielowa
Publikowany: Rocznik Krakowski, T. XXX (30): 1938, s. 51-111

Kościół w Orawce

Autor: Tadeusz M. Trajdos, Hanna Pieńkowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, (Biblioteka Orawska ; vol. 13), 181, [3] s. : il. ; 28 cm. , bibliogr. s. 79-80, streszcz. i spis il. w jęz. ang. i niem.
Miejsce wydania: Kraków, 1999

Kościół w Ptaszkowej

Autor: Maria Marcinkowska
Publikowany: Spotkania z Zabytkami, R. 29: 2005, nr 9, s. 28–29

Kościółek św. Leonarda w Lipnicy Murowanej

Publikowany: Wiadomości Konserwatorskie, nr 5, R. 1958, s. 86-87

Kościółek w Grywałdzie

Autor: t. sz.
Publikowany: Światowid. Ilustrowany Kurier Tygodniowy, nr 27, R. 1931, s. 23

Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia : przewodnik

Autor : Magdalena i Artur Michniewscy, Marta Duda, Sebastian Wypych
Wydawnictwo : Pruszków : „Rewasz” ; Białystok : „Orthodruk”, – 240 s., [32] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 17 cm., ISBN 83-85557-88-3,  („Rewasz”) ISBN 83-85368-79-5
Miejsce wydania : Pruszków, Białystok, 2001

Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia : przewodnik

Autor : Magdalena i Artur Michniewscy [et al.]                                             Wydawnictwo : Pruszków : „Rewasz” ; Białystok : „Orthodruk”, – 240 s., [32] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 17 cm., 83-85557-88-1 (Rewasz), 83-85368-79-5 (Orthdruk)  Miejsce wydania : Pruszków, Białystok, 2003

Kościoły drewniane Małopolski (Woode churches of Little Poland)

Red.: Jadwiga Marcinek
Wydawnictwo: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie
Miejsce wydania: Kraków, 2000

Kościoły polskiego i słowackiego Spisza

Autor: Stanisław Apostoł, Grzegorz Kubal
Wydawnictwo: Wydawnictwo Arete II, na zlecenie Urzędu Gminy Łapsze Niżne
Miejsce wydania: Łapsze Niżne, 2005

Krajobraz warowny XIX/XX w[ieku]: dzieje i rewaloryzacja

Autor: Janusz Bogdanowski
Wydawnictwo: Politechnika Krakowska
Miejsce wydania: Kraków, 1993

Krajobraz „Wesela”

Autor: Stanisław Waltoś
Wydawnictwo: Krakowski Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej, „Wawel – Tourist”, fot. barwne Adam Bujak
Miejsce wydania: Kraków, 1982

Kraków

Autor: Jan K. Ostrowski
Wydawnictwo: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Miejsce wydania: Warszawa, 1992

Kraków i jego okolice

Autor: Ambroży Grabowski
Wydawnictwo: wyd. w Drukarni Uniwersyteckiej, nakładem Józefa Cypcera, wyd. IV
Miejsce wydania: Kraków, 1844

Kraków i okolice : przewodnik

Autor : Leszek Ludwikowski
Wydawnictwo :  ” Sport i Turystyka” ; [oprac. kartogr. Henryka Całkowa, Janusz Szewczuk (mapa załącznik)]. – Wyd. 3 uzup. – 219, [1] s., [1] k. pl. kolor. ; 19 cm
Miejsce wydania : Warszawa, 1991

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Kraków na starej fotografii

Autor: Wanda Mossakowska, Anna Zeńczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Miejsce wydania: Kraków, 1984

Kraków od A do Z /. – Wyd. 3, poszerz.

Autor :  Jan Adamczewski                                                                                 Wydawnictwo : Krajowa Agencja Wydawnicza. – 355, [1] s. : il. ; 24 cm              Miejsce wydania : Kraków, 1992

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Kraków w latach 1796-1918

Autor: Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie [Seria: Dzieje Krakowa. Tom 3]
Miejsce wydania: Kraków, 1979

Kraków. Przewodnik

Autor: Joanna Markin
Wydawnictwo:Pascal
Miejsce wydania: Bielsko-Biała, 1998

Kraków. Przewodnik dla zwiedzających miasto

Autor: Karol Estreicher
Wydawnictwo: nakładem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, wyd. 2
Miejsce wydania: Kraków, 1954

Kraków. Przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice, wyd. III rozszerzone

Autor: Karol Estreicher
Wydawnictwo: wyd. Łódzkie Zakłady Graficzne, Krajowa Agencja Wydawnicza (reprodukcja techniką fotooffsetową: nakładem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 1938)
Miejsce wydania: Kraków, 1989

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Kraków. Przewodnik ilustrowany

Autor: Bogusław Michalec
Wydawnictwo: Pascal
Miejsce wydania: Bielsko-Biała, 2004

Kraków: przewodnik historyczny

Autor: Michał Rożek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
Miejsce wydania: Wrocław, 1997

Kraków: Stare Miasto z Wawelem, Kazimierz i Stradom

Autor: Michał Rożek
Wydawnictwo: Sport i Turystyka
Miejsce wydania: Warszawa, 1991

Krakowiacy. Monografia etnograficzna, T.1

Autor: Stanisław Ciszewski
Wydawnictwo: nakładem autora
Miejsce wydania: Kraków 1894 (m. in. legendy o zamku w Pieskowej Skale i o pustelni w Grodzisku)

Krakowskie sanktuaria: Cracovia sacra, czyli przewodnik po krakowskich sanktuariach

Autor: Michał Rożek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Karpaty
Miejsce wydania: Kraków, 1995

Krakowskie Stare Miasto: ścieżkami władców, artystów i alchemików

Autor: Maciej Miezian
Wydawnictwo: Bezdroża
Miejsce wydania: Kraków, 2004

Krakowskie tramwaje

Autor : Jacek Kołodziej

Wydawnictwo : Rybnik : Eurosprinter. -294 s. : il. (też kolor.) ; 30 cm.

Miejsce wydania : Rybnik2010

Kronika dawnego Zakopanego z lat 1848–1890: kronika parafii zakopiańskiej przez X. Józefa Stolarczyka

Autor: Józef Stolarczyk, oprac. Maciej Pinkwart
Wydawnictwo: PTTK „Kraj”
Miejsce wydania: Warszawa, Kraków, 1986

Kronika Jubileuszu 650-lecia Niepołomic

Autor: Szymon Urban
Publikowany: Rocznik Niepołomicki, T. 1, red. Maria Jaglarz, wyd. Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim, Niepołomice, 2009, s. 155-177

Kronika Miasta Brzeska 1385-1944, Tom 5

Autor: Jan Burlikowski
Wydawnictwo: ZETO SA.: Tarnów, przygotowanie tekstów i skanowanie zdjęć z oryginałów: ZETO SA., korekta językowa Bogumiła Put, opracowanie graficzne i druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza: Brzesko, wydany za zgodą Urzędu Miejskiego w Brzesku- właściciela praw autorskich,  tom V   wydany został dzięki pomocy finansowej  brzeszczanina, twórcy OPTIMUSA-a:  Romana Kluski, firmy GRANIT Sp. z o.o. z Brzeska i ZETO A.A., 191, [ 3] s., spis treści na s. 189-191, 30 cm.                                                                                                           Miejsce wydania: Brzesko, 2005

 

 


Kronika Miasta Brzeska : 1385-1944, T. 4

Autor: Jan Burlikowski
Wydawnictwo: Brzesko : ZETO SA, opracowanie graficzne i druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza, korekta językowa: Bogumiła Put,  tom 4  wydany za zgodą Urzędu Miejskiego w Brzesku- właściciela praw autorskich, dzięki pomocy finansowej  Brzeskiej Oficyny Wydawniczej, 178, [4] s. : il. ; 30 cm., spis treści na s. 177-178
Miejsce wydania: Brzesko, 2005

Kronika powiatu brzeskiego 1945 – 1975 : tom 5

Autor : Jan Burlikowski
Wydawnictwo :  ZETO SA.: Tarnów, przygotowanie tekstów i skanowanie zdjęć z oryginałów: ZETO SA., korekta językowa Danuta Borowiec, opracowanie graficzne i druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza: Brzesko, wydany za zgodą Urzędu Miejskiego w Brzesku- właściciela praw autorskich,  tom III wydany został dzięki pomocy finansowej urzędów Gminy Borzęcin, Miasta Czchowa, Gminy Szczurowa, Miasta Wojnicza, brzeskich Firm: GRANIT Sp. z o.o., JAWOR, MPEC Sp. z o.o., ZASADA Trans Spedition Sp. z o.o., 153, [8] s., spis treści na s. 157-158, 30 cm                                                            Miejsce wydania: Brzesko, 2010

 

Kronika powiatu brzeskiego 1974 – 1975 : tom 4

Autor : Jan Burlikowski
Wydawnictwo :  wydawca: ZETO SA.: Tarnów, przygotowanie tekstów i skanowanie zdjęć z oryginałów: ZETO SA., korekta językowa Danuta Borowiec, opracowanie graficzne i druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza: Brzesko, wydany za zgodą Urzędu Miejskiego w Brzesku – właściciela praw autorskich,  tom III wydany został dzięki pomocy finansowej Gminy Brzesko, 106 [2] s., spis treści na s. 105-106, 30 cm Miejsce wydania : Brzesko, 2009

Krótka historia Kalwarii Zebrzydowskiej

Autor: Augustyn Chadam, o. OFM
Wydawnictwo: Calvarianum
Miejsce wydania: Kalwaria Zebrzydowska, 1987

Krótka historya kościoła Grobu Matki Bożej wystawionego w r. 1611-1911 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Autor: Stefan Podworski
Wydawnictwo: nakładem Klasztoru Kalwaryi
Miejsce wydania: Bytom, 1911

Krucyfiks z Sirolo i jego pochodzenie z kościoła św. Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie

Autor: Władysław Semkowicz
Publikowany: Rocznik Krakowski, T. XXIII (23): 1932, s. 139-155

Krynica i jej zakład zdrojowo– kąpielowy

Autor: Michał Zieleniewski
Wydawnictwo: Drukarnia Leona Paszkowskiego
Miejsce wydania: Kraków, 1874

Krynica, jej wody alkaliczno– żelaziste i c. k. Zakład zdrojowo– kąpielowy. (Podręcznik informacyjny)

Autor: Michał Zieleniewski
Wydawnictwo: czcionkami Drukarni „Czasu”, pod Zarządem Józefa Łakocińskiego
Miejsce wydania: Kraków, b. r.

Krynica, Muszyna, Żegiestów, Piwniczna i okolice

Autor: Janusz Michalak
Wydawnictwo: Roksana
Miejsce wydania: Krynica, 1997

Krynica. Statystyczno- lekarski opis c. k. Zakładu Zdrojowego w Krynicy

Autor: Michał Zieleniewski
Wydawnictwo: czcionkami „Czasu” pod Zarządem J. Łakocińskiego, nakł. Zakł. Zdrojowego w Krynicy
Miejsce wydania: Kraków, 1881

Krzeszowice i okolice : przewodnik turystyczny

Autor : Julian Zinkow
Wydawnictwo : Urząd Miasta i Gminy w Krzeszowicach,  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 110, [1] s. : mapy, rys. ; 21 cm
Miejsce wydania : Warszawa, Kraków, 1988

Krzeszowice jako zakład lekarsko- zdrojowy wód siarczanych

Autor: Władysław Ściborowski
Wydawnictwo: Nakładem Zakładu Kąpielowego w Krzeszowicach, Druk „Czasu”
Miejsce wydania: Kraków, 1878

Krzyż gotycki z miechowskiej bazyliki

Autor: Włodzimierz Barczyński
Publikowany: Gazeta Miechowska, R. 2004,  nr 128, s. 32

Księga Jubileuszowa. 800 [osiemset] lat Spytkowic

Autor: praca zbiorowa pod red. ks. prof. Juliana Warzechy (przewodn.), Joanny Fabin, Pawła Mostowika
Wydawnictwo: Wydawnictwo Księży Pallotynów APOSTOLICUM
Miejsce wydania: Ząbki, 2000

Kto chce niech wierzy- hejnalista spadł z wieży: melodia z tekstem sensacyjnym

Publikowany: Gazeta Krakowska”, 2005, R. 57, nr 184, (9. 08), dod. „Gazeta Gorlicka”, nr 32, s. VII

Kto dał nam skrzydła

Autor: Adam Molenda
Publikowany: Dziennik Polski, 2 listopada 2002, nr 256, s. 31

Kultura ludowa Górali Babiogórskich

Red.: Urszula Janicka – Krzywda
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, (Seria : Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ; t. 12), 415, [1] s., [8] s. tabl. : il. (też kolor.) ; 23 cm + 8 k. : il. ; 23 cm
Miejsce wydania: Kraków, 2010

Kwiaty jak malowane : Zalipie / – (Region)

Autor : (GUT)
Publikowany : Dziennik Polski. – 2011, nr 146 (25-26.06), dod. Dziennik Tarnowski, s. B3

Kwiaty Zalipia

Autor : Adam Bujak,  [wstęp Dorota Gromczakiewicz]
Wydawnictwo : Krajowa Agencja Wydawnicza, [167] s. : fot. kolor. ; bibliogr. s. [12]; 22 x 24 cm                                                                 Miejsce wydania : Kraków, 1988

 

Lamus w Branicach

Autor: Stefan Świszczowski
Publikowany: Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa: Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki,  R. XVII , 1955, nr 2

Lanckorona. Powstanie miasta i dzieje jego rozwoju do końca XVI wieku

Autor: Zbigniew Perzanowski
Publikowany: Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin,  red. Jacek Chrobaczyński, Andrzej Jureczko, Michał Śliwa, wyd. „Secesja”, Kraków, 1993, s. 157–171

Lanckorona: miasteczko na wzgórzu

Autor: Robert Bodnar
Wydawnictwo: Bezdroża
Miejsce wydania: Kraków, 2003

Lanckorona: monografia historyczna /według źródeł archiwalnych skreślił Ludwik Zarewicz/

Autor: Ludwik Zarewicz
Wydawnictwo: nakł. Wydawnictwa
Miejsce wydania: Kraków, 1885

Latarnie gazowe XIX – wiecznego Krakowa

Autor : Jolanta Strzetelska – Ciechan, Zdzisław Baster

Publikowany : Rocznik Krakowski. – Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. –  T. 55 : 1989

Wersja cyfrowa publikacji

Legendy nadprądnikowe

Autor: Emilja Sukertowa
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
Miejsce wydania: Warszawa, 1928

Leksykon kościołów Krakowa

Autor: Michał Rożek,  Barbara Gondkowa
Wydawnictwo: Verso
Miejsce wydania: Kraków, 2003

Leksykon miast województwa małopolskiego

Autor : Paweł Kutaś,  Jerzy Leśniak
Wydawnictwo :  PROMO. - 235 s. : il. kolor. ; 30 cm
Miejsce wydania : Kraków, 2007

Obiekty MDDK:?Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.

Leksykon świętych

Autor: Wiesław Aleksander Niewęgłowski  (ks.)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, druk: Rosikon Press
Miejsce wydania: Warszawa, 1998

Leksykon zamków w Polsce

Autor: Leszek Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Salm
Wydawnictwo: Arkady
Miejsce wydania: Warszawa, 2001

Lewicki Karol, Dzieje Kalwarii Zebrzydowskiej, Kraków 1947, 1948

Autor: Hieronim Wyczawski [recenzja]
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 4 : 1948 , s. 362 – 365

Limanowa i okolice. Przewodnik

Autor: Jan Wielek
Wydawnictwo: Sport i Turystyka
Miejsce wydania: Warszawa, 1987

Limanowa. Dzieje miasta

Red.: Feliks Kiryk
Wydawnictwo: Secesja
Miejsce wydania: Kraków, 1999

Lipnica Murowana. Przewodnik: Borówna, Lipnica Dolna, Lipnica Górna, Rajbrot, Lipnica Murowana

Autor: Czesław Anioł
Wydawnictwo: „Arete”
Miejsce wydania: Lipnica Murowana, 2002

Lipnica Murowana. Przewodnik: Borówna, Lipnica Dolna, Lipnica Górna, Rajbrot, Lipnica Murowana

Autor: Czesław Anioł
Wydawnictwo: “Arete” II
Miejsce wydania: Lipnica Murowana, 2004

Lipnica Murowana: kościół św. Leonarda perła średniowiecznej architektury drewnianej

Autor: Zbigniew Kras
Wydawnictwo: Tarnów: „Biblos”
Miejsce wydania: Lipnica Murowana, 2005

Lipnicka fara : rewitalizacja XIV-wiecznego kościoła parafialnego św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej, poprzedzająca jubileusz 650-lecia jego powstania

Autor: Paweł Bielak, Zbigniew Kras
Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy
Miejsce wydania: Kraków, [2011]

Lipowiec

Publikowany: Biesiada literacka. Pismo literacko-polityczne, ilustrowane,  nr 45, R. 1912, t. 12, s. 374-375

Lipowiec, zamek biskupi i dom poprawy dla księży

Autor: Olgierd Zagórowski
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 12: 1960, s. 173-220

Losy Kazimierzowskiej fundacji. Szkic z dziejów Bochni

Autor: Stanisław Fischer
Wydawnictwo: czcionkami drukarni W. Hillenbranda
Miejsce wydania: Bochnia, 1927

Lotny bohater zapatrzony w gotyk

Autor: Małgorzata Skowrońska
Publikowany: Gazeta Wyborcza, 6 lutego 2009

Ludowe tartaki i gonciarnie podhalańskie : (próba monografii)

Autor : Henryk Jost
Wydawnictwo : Zakopane : Muzeum Tatrzańskie,  ([Krak.] : AGH) – 74, [1] s., [32] s. tabl. : 1 mapa, fot., rys. ; 24 cm. – (Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ; vol. 16)
Miejsce wydania : Zakopane1989

Maciej Moraczewski – twórca gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Autor : Michał Pilikowski

Publikowany : Wiadomości ASP, 2012 : nr 56 /. - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Malarstwo gotyckie w Polsce. Katalog zabytków, T. 2, cz. 3 Dziejów Sztuki Polskiej

Red.: Adam S. Labuda, Krystyna Secomska
Wydawnictwo: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo DiG
Miejsce wydania: Warszawa, 2004

Malarstwo monumentalne Polski południowo – wschodniej : informator regionalny

Autor : [s.n.]

Wydawnictwo : Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego. – [2], 81, [1] s. : il. ; 25 cm.

Miejsce wydania : Rzeszów, 1995

Malarstwo ścienne w budownictwie drewnianym

Autor: Józef Dutkiewicz
Publikowany: Wiadomości Konserwatorskie, nr 5, R. 1958, s. 9-27

Malarstwo tablicowe w Małopolsce

Autor: Jerzy Gadomski
Publikowany: Malarstwo gotyckie w Polsce. Synteza, T. II, cz. 3 Dziejów Sztuki Polskiej, red. Adam S. Labuda, Krystyna Secomska, wyd. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2004, s. 251-305

Materiały do historii c. k. Zakładu Zdrojowego w Krynicy

Autor: Michał Zieleniewski
Wydawnictwo: Drukarnia „Czasu”
Miejsce wydania: Kraków, 1877

Materiały do historii miasta Biecza. Część I (1361-1574)

Autor: Franciszek Bujak
Publikowany: Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, R. 1902, t. 7, s. 291-356

Materyały do historyi c. k. Zakładu Zdrojowego w Krynicy

Autor: Michał Zieleniewski
Wydawnictwo: czcionkami Druk. „Czasu”
Miejsce wydania: Kraków, 1876

Materyały do historyi c. k. Zakładu Zdrojowego w Krynicy

Autor: Michał Zieleniewski
Wydawnictwo: Druk. Gazety Lekarskiej
Miejsce wydania: Warszawa, 1877

Matka Boska Bocheńska i jej kult na tle życia religijnego w dawnej Bochni

Autor: Stanisław Fischer
Wydawnictwo: H. Hillenbrand
Miejsce wydania: Bochnia, 1934

Maziarska wieś Łosie

Autor : Maria Brylak – Załuska
Wydawnictwo :   Polska Akademia Nauk-Oddział w Krakowie. Komisja Etnograficzna. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk; – 127, [1] s. : fot., mapy, pl., rys. ; 24 cm
Miejsce wydania : Wrocław [etc.,], 1983

Mała prehistoria zakopiańskiej parafii

Autor: Jan Kracik
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 79 : 1993,  s. 279 – 294

Małe ojczyzny Emila Zegadłowicza : W 110. rocznicę urodzin pisarza

Autor : Stanisław  Stabro

Publikowany : Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny : pismo Zbiorów Historycznych Ziemi Wadowickiej im. M. Wadowity. – nr 4 : 2000

Małkowska-Holcerowa Teresa, Lipowiec– dawny zamek biskupów krakowskich

Autor: Teresa Małkowska-Holcerowa
Wydawnictwo: PTTK „Kraj”
Miejsce wydania: Warszawa, 1989

Małopolska południowo– zachodnia

Autor: Andrzej Matuszczyk, Norbert Orliński,  Julian Zinkow
Wydawnictwo: Sport i Turystyka
Miejsce wydania: Warszawa, 1991

Małopolska południowo– zachodnia. Przewodnik

Autor: Norbert Orliński, Julian Zinkow
Wydawnictwo: Sport i Turystyka
Miejsce wydania: Warszawa, 1991

Małopolski szlak bożogrobców

Autor: Włodzimierz Barczyński
Wydawnictwo: Parafia Grobu Bożego w Miechowie: Studio Reklamy
Miejsce wydania: Miechów, 2008

Małopolskie malarstwo książkowe

Autor: Barbara Miodońska
Publikowany: Malarstwo gotyckie w Polsce. Synteza, T. II, cz. 3, Dziejów Sztuki Polskiej, red.  Adam S. Labuda, Krystyna Secomska, wyd. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2004, s. 413-449

Małopolskie muzea na wolnym powietrzu: architektura drewniana

Autor: Joanna Hołda et al. (tekst)
Wydawnictwo: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego
Miejsce wydania: Kraków, 2008

Miasta prywatne Wiśnicz Nowy i Kolbuszowa na tle działalności urbanistycznej Lubomirskich w XVII wieku

Autor: Mieczysław Książek
Wydawnictwo: Politechnika Krakowska
Miejsce wydania: Kraków, 1990

Miasto Biecz: bibliografia

Red.: Iwona Górny
Wydawnictwo: Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Miejsce wydania: Kraków, 2001

Miechów. Remont Domu Zakonnego

Publikowany: Gazeta Krakowska [dod. Echo Krakowa], R. 1999, nr 222, s. 2

Miechów. Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 1914

Autor: Zbigniew Pęckowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Miejsce wydania: Kraków, 1967

Miechowski konwent Bożogrobców do połowy XV wieku. Z badań nad prosopografią klasztorną

Autor: Radosław S. Gałczyński
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 98 : 2002, s. 163 – 195

Między Giewontem a Parnasem: inspiracje artystyczne sztuką Podhala: [katalog wystawy]

Red.: Katarzyna Onderka
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Krakowie
Miejsce wydania: Kraków, 1997

Między wschodem a zachodem : studia nad historią i sztuką pogranicza polsko – łemkowskiego

Autor : Bogusław Krasnowolski

Wydawnictwo : Toruń : Dom Wydawniczy Duet. - 412 s., [8] s. tabl. : il. ; 23 cm.

Miejsce i rok wydania :  Toruń, 2010

Miejsca święte w Polsce łaskami i cudami słynące

Autor: Jan Korcz, Włodzimierz Świderski
Wydawnictwo: Wydawnictwo „Adam”, słowo wstępne Henryk Gulbinowicz
Miejsce wydania: Warszawa, 2001 (o kościele)

Moc atrakcji „Malowanej wsi” : Zalipie / -(Fakty/ Gazeta Tarnowska)

Autor : (łj)
Publikowany : Polska Gazeta Krakowska. – 2009, nr 137 (13-14.06), s. 4

Monografia Powiatu Myślenickiego, T. 1: Historia

Autor: Maria Rydlowa, red. nauk. Roman Reinfuss
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Miejsce wydania: Kraków, 1970

Monografia powiatu myślenickiego, T. 2: Kultura ludowa

Red.: Maria Rydlowa, red. nauk. Roman Reinfuss
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Miejsce wydania: Kraków, 1970

Monografia powiatu myślenickiego, T. 2: Kultura ludowa

Red.: Maria Rydlowa, red. nauk. Roman Reinfuss
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Miejsce wydania: Kraków, 1970

Monografia wsi Mogiły k[oło] Krakowa. [Streszczenie]. Z realizacji programu zagadnień życia współczesnego w kl. I. licealnej

Wydawnictwo: Druk.: Z. G. „Litodruk”, [s. 3-15, bibliogr.]
Miejsce wydania: Kraków, 1939

Monografja opactwa Cystersów we wsi Mogile, opracowana i pamięci ubiegłych w roku 1864 pięciuset lat istnienia Akademji Krakowskiej poświęcona przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie

Wydawnictwo: Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wydania: Kraków, 1867

Mury starego ratusza w Nowym Sączu

Autor: J. A.
Publikowany: Wierchy , R. 35 (73): 1966, s. 211

Mury, które broniły Krakowa

Autor: Jan Piwowoński
Wydawnictwo: Krajowa Agencja Wydawnicza
Miejsce wydania: Kraków, 1986

Muzeum im. Stanisław Fischera w Bochni: przewodnik po zbiorach i ekspozycjach

Red.: Jan Flasza
Wydawnictwo: „S-can” Wydawnictwo
Miejsce wydania: Bochnia, 2001

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

Autor: Jan Flasza
Publikowany: Małopolska: Regiony– Regionalizmy– Małe Ojczyzny, T. II,  red. Edward Chudziński, Stanisław Gawor, Władysław Pilarczyk, wyd. nakładem W. Pilarczyka, Kraków, 2000, s. 165-191

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Informator

Autor: Teresa Gustab-Skorusa
Wydawnictwo: Krakowskie Zakłady Graficzne
Miejsce wydania: Bochnia, 1974

Muzeum miodu. W Stróżach

Autor: (LEŚ)
Publikowany: Dziennik Polski, R. 58, 2002 (8 lipca)

Muzeum na zamku w Niedzicy. Zbiory, ekspozycje, działalność

Autor: Czesław Robotycki
Publikowany: Rocznik Podhalański, R. 1: 1914–1921,  s. 163-171

Muzeum Niepołomickie w 2008 roku. Raport roczny

Autor: Maria Jaglarz
Publikowany: Rocznik Niepołomicki, T. 1, red. Maria Jaglarz, wyd. Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim, Niepołomice, 2009, s. 178-183

Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Autor: Wanda Jostowa
Wydawnictwo: Zubrzyca Górna : Muzeum – Orawski Park Etnograficzny,  wyd. 3 poszerz., – [35] s. : il. [w tym kolor.] ; 16 x 17 cm
Miejsce wydania: Kraków, [1977]

Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy. Przewodnik

Autor: Jolanta Jarocka-Bieniek
Wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 1999

Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy. Przewodnik

Autor: Jolanta Jarocka-Bieniek
Wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 1999

Muzeum Techniczno – Przemysłowe w Krakowie

Autor : Zbigniew Beiersdorf

Publikowany : „Rocznik Krakowski”, 1991 : t. LVII

Muzeum w Gorzeniu

Autor : Ewa Wegenke

Publikowany : Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny : pismo Zbiorów Historycznych Ziemi Wadowickiej im. M. Wadowity. – nr 4 : 2000

Muzeum w Tarnowie

Autor: Paulina Chrzanowska
Publikowany: Lud, t. 42: 1955, s. 845-846

Muzeum w Tarnowie

Autor: Paulina Chrzanowska
Publikowany: Lud, t. 39: 1949/51,  s. 444

Myślenice i okolice (Dobczyce, Sułkowice). Monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po wschodniej części Beskidu Średniego oraz po przyległym rejonie Pogórza Wielickiego

Autor: Julian Zinkow
Wydawnictwo: nakładem autora
Miejsce wydania: Kraków, 1993

Młyny uprzywilejowane w Mogile w latach 1830-1840. Wieś Mogiła w XIX wieku

Autor: Krzysztof Rosołek
Publikowany: Głos : tygodnik Nowohucki, nr 32 (7 VIII), R. 2009, s. 10

Wersja cyfrowa publikacji

Na Harendzie u Kasprowicza

Autor: Anna Kogutkowa
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza
Miejsce wydania: Zakopane, 1996

Na Lanckoronie i stokach Żarku

Autor: Adam Grodnicki
Wydawnictwo: Calvarianum
Miejsce wydania: Kalwaria Zebrzydowska, 1995

Na śladach architektury romańskiej nad Dunajcem. Odkrycie w Tropiu, pow. Nowy Sącz

Autor: Stanisław Kozieł
Publikowany: Z otchłani wieków, R. 33: 1967

Nad Sękówką

Autor: Andrzej Piecuch
Wydawnictwo: Poligrafia „Wilkaz”
Miejsce wydania: Gorlice, 1998

Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie- atrakcją turystyczną między Śląskiem a Krakowem. Wygiełzów

Autor: Zbigniew Mazur
Publikowany: Zeszyty sądecko – spiskie, T. 1 , wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006, s. 150-152

Najdawniejsze dzieje klasztoru Cystersów w Szczyrzycu (r. 1238-1382). Przyczynek do dziejów osadnictwa na Podhalu

Autor: Stanisław Zakrzewski
Publikowany: „Rozprawy i Sprawozdania z posiedzeń Akad. Umiejęt. Wydz. Hist.- Fil.”, R. 1902, t. XVI

Narodziny Nowej Huty: materiały sesji naukowej odbytej 25 kwietnia 1998 roku

Wydawnictwo: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (Seria: Rola Krakowa w Dziejach Narodu, 18)
Miejsce wydania: Kraków, 1999

Nasze zabytki dziejowe: Lipowiec

Autor: G. de B.
Publikowany: Nasz Kraj. Tygodnik Ilustrowany (Lwów) , nr 72, R. 5: 1909/10, s. 2

Naukowo – artystyczna wycieczka w sądeckie z 1889 roku na tle zabytkoznawczej działalności Władysława Łuszczkiewicza i uczniów Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych

Autor :  Tadeusz Łopatkiewicz

Wydawnictwo :  Prezydent Miasta Nowego Sącza : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział. – 136, [2] s. : il. ; 23 cm. – (Biblioteka „Rocznika Sądeckiego”)

Miejsce wydania : Nowy Sącz, 2008

Neogotycki budynek uniwersytecki. Dzieło epoki oraz obiekt współczesnych działań konserwatorskich i modernizacyjnych na przykładzie Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autor: Monika Bogdanowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Miejsce wydania: Kraków, 2006

Niedaleko od Krakowa

Autor: Adam Bujak
Wydawnictwo: Baran i Suszczyński
Miejsce wydania: Kraków, 1993

Niedaleko od Krakowa- pałac i forteca

Autor: Anna Grzelak
Publikowany: Rzeczpospolita, nr 152, R. 02. 07. 1997, s. II

Niedzica

Autor: Gerard Brumirski
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 36 : 1970,  s. 143 – 162

Niepołomice

Autor: Stanisław Warcholik
Wydawnictwo: nakładem Tygodnika Ziemia
Miejsce wydania: Kraków, 1911

Niepołomicka wizytacja bpa Karola Wojtyły

Autor: Grzegorz Ryś
Publikowany: Rocznik Niepołomicki, T. 1, red.  Maria Jaglarz, wyd. Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim, Niepołomice, 2009, s. 66-72

Nieznany utwór wielogłosowy w Antyfonarzu miechowskim

Autor: Henryk Piwoński
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 33 : 1970,  s. 256 – 259

Nieznany Wit Stwosz. „Ogrojec” z Ptaszkowej oraz krucyfiks z Iwanowic

Autor: Jolanta Gumula
Publikowany: Spotkania z Zabytkami,  R. 29: 2005, nr 9,  s. 10–12

Niezrealizowane projekty przebudowy kościoła OO. [Ojców] Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1908-1910: Jan Sas-Zubrzycki, Edgar Kovats i Zygmunt Hendel

Autor: Józef Andrzej Nowobilski
Wydawnictwo: Calvarianum
Miejsce wydania: Kalwaria Zebrzydowska, 1992

Niezwykłe zabytki [perły polskiej architektury]

Autor: Marek Piasecki, Tadeusz Glinka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Przedsiedlik-Raniowski i Spółka
Miejsce wydania: Poznań, 2004

Nowa Huta. Okruchy życia i meandry historii

Autor: Jerzy Karnasiewicz,  Niward Karsznia
Wydawnictwo: Towarzystwo Słowaków w Polsce
Miejsce wydania: Kraków, 2003

Nowa Huta: socjalistyczna w formie, fascynująca w treści

Autor: Maciej Miezian
Wydawnictwo: Bezdroża
Miejsce wydania: Kraków, 2004

Nowa wersja- kieszonkowa: przewodnik po bazylice

Autor: Zbigniew Wojtiuk
Publikowany: Dziennik Polski [dod. Dziennik Polski w Miechowie], R. 2006 (17-18. 06), nr 140,  s. IV

Nowe drogi plastyki ludowej na tle współpracy artystów zawodowych z ludowymi

Autor : Kazimierz Pietkiewicz                                                                                                        Publikowany : Polska Sztuka Ludowa, wyd. Państwowy Instytut Sztuki,  Rok VI : 1952, nr 4 – 5, s. 198 – 202

Nowe elementy architektury romańskiej w kościele w Tropiu nad Dunajcem

Autor: Stanisław Kozieł
Publikowany: Acta Archaeologica Carpathica, nr 8: 1966, s. 219–223

Nowe prace o zamku w Niedzicy

Autor: Stanisław Kołodziejski
Publikowany: Wierchy, R. 56: 1987

Nowe łazienki w Krynicy pod względem architektonicznym, technicznym i balneoterapeutycznym

Autor: Michał Zieleniewski
Wydawnictwo: w Drukarni c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wydania: Kraków, 1866

Nowy Sącz i Ziemia Sądecka

Autor: Grzegorz Kubal
Wydawnictwo: Roksana
Miejsce wydania: Krosno, 1999

Nowy Sącz. Przewodnik po zabytkach

Autor: Jerzy Baranowski,  et. al.
Wydawnictwo: Koło Przewodników PTTK Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu, Drukarnia „Triada”, red. Irena Styrczyńska, Anna Totoń, Wiesław Piprek
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 1994

Nowy Wiśnicz w pobliżu zamku Kmitów i Lubomirskich

Autor: Maria Serafińska-Domańska
Wydawnictwo: Urząd Gminy w Nowym Wiśniczu
Miejsce wydania: Nowy Wiśnicz, 1991

O dąbrowskiej synagodze

Autor: Jarosław Gęza
Publikowany: Kurier Dąbrowski , nr 10, R. 1998, s. 46

O dąbrowskiej synagodze

Autor: Jarosław Gęza
Publikowany: Kurier Dąbrowski, nr 1, R. 1998, s. 24

O dąbrowskiej synagodze

Autor: Jarosław Gęza
Publikowany: Kurier Dąbrowski, nr 12, R. 1997, s. 30

O dąbrowskiej synagodze

Autor: Jarosław Gęza
Publikowany: Kurier Dąbrowski, nr 11, R. 1997, s. 23

O dąbrowskiej synagodze

Autor: Jarosław Gęza
Publikowany: Kurier Dąbrowski, nr 10, R. 1997, s. 25

O dąbrowskiej synagodze

Autor: Jarosław Gęza
Publikowany: Kurier Dąbrowski, nr 9, R. 1998, s. 38

O dąbrowskiej synagodze

Autor: Jarosław Gęza
Publikowany: Kurier Dąbrowski, nr 6, R. 1998, s. 29

O dąbrowskiej synagodze

Autor: Jarosław Gęza
Publikowany: Kurier Dąbrowski, nr 7, R. 1998, s. 34

O dąbrowskiej synagodze

Autor: Jarosław Gęza
Publikowany: Kurier Dąbrowski, nr 5, R. 1998, s. 38