Bibliografia zabytków Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

W tym miejscu prezentujemy wybraną bibliografię zabytków Małopolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego – polecane przez nas publikacje na temat danego obiektu. Poza opisem bibliograficznym
przy każdej publikacji pojawia się kategoria „dostępność” oraz „obiekty MDDK”.
Kategoria „dostępność” zawiera wykaz bibliotek wraz z danymi kontaktowymi (adres, strona
internetowa, katalog on-line), w których jest dostępna dana publikacja oraz listę dodatkowych
tytułów, znajdujących się w tym miejscu, a dotyczących innych zabytków MDDK.
Kategoria „obiekty MDDK” wskazuje, które obiekty Małopolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego zostały wymienione w danej publikacji.
Bibliografia zabytków Małopolski jest stale rozbudowywana. Zapraszamy instytucje oraz osoby
prywatne do współtworzenia i powiększania katalogu publikacji dotyczących zabytków regionu.

Aby wyszukać interesujące Państwa pozycje bibliograficzne, proszę wpisać nazwę miejscowości lub obiektu.